Uutiset ja tiedotteet

KILA:lta lausunto käyttöomaisuusosakkeiden käypään arvoon arvostamisesta

KILA on julkaissut 5. joulukuuta 2023 lausunnon käyttöomaisuusosakkeiden käypään arvoon arvostamisesta. Lausunnossa hakija kysyy, voiko yritys kirjanpitolain perusteella tilinpäätöstä laatiessaan merkitä käypään arvoon taseen pysyviin vastaaviin kuuluvat arvopaperit ja muut sijoitukset, joilla on markkinanoteeraus. KILA vastasi tähän myöntävästi.

Kirjanpitolain 5:2a § säädetään kirjanpitovelvollisen mahdollisuudesta arvostaa rahoitusväline käypään arvoonsa KLP 5:2 § yleissäännöksen sijaan. Rahoitusväline terminä voi helposti mennä sekaisin rahoitusomaisuuden kanssa.

Rahoitusomaisuus on vaihto-omaisuuden ja pysyvien vastaavien rinnalla taseen erä, joista luonteensa mukaisesti sopivimpaan rahoitusväline kirjataan. Rahoitusväline terminä puolestaan on määritelty sijoituspalvelulain 1:14 §:ssä. Muun muassa markkinanoteeratut arvopaperit ovat rahoitusvälineitä. Näin ollen ne voidaan arvostaa käypään arvoonsa KLP 5:2 a § mukaisesti, oli ne kirjattu taseessa pysyviin vastaaviin, vaihto-omaisuuteen tai rahoitusomaisuuteen.

Menettelyä tulee soveltaa tällöin yhtäläisesti kaikkiin vastaavanlaisiin kirjanpitovelvollisen taseeseen merkittyihin arvopapereihin – ei voi ns. poimia rusinoita pullasta. Samaten menettelyn tulee olla johdonmukaisesti sama tilikaudesta toiseen.

On myös muistettava, että KILA 2022/2031 mukaan käypään arvoon arvostamista ei voida soveltaa kapitalisaatiosopimukseen, koska kapitalisaatiosopimuksella itsellään ei voi käydä kauppaa. Se on vain kuori kaupankäynnin kohteena oleville arvopapereille.

Lue lausunto Kirjanpitolautakunnan sivuilta.

Lue lisää Kanavalta