Uutiset ja tiedotteet

Polttoainetuen haku: toimi näin

Polttonesteiden hinnannousua kompensoiva polttoainetuki tulee haettavaksi marraskuun ajaksi. Polttoainetuki koostuu kahdesta osasta: kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta. 

Polttoainetukea haetaan Suomi.fi-valtuudella Yritysrahoituksen hakeminen eli samalla kuin aiemmin haettavissa ollutta kustannustukea.

Hakemuksen täyttäminen erittelyineen vie aikaa, joten mielestämme olisi alkuun syytä varmistaa, voiko yrityksellä olla syitä, jonka takia hakemus hylätään. Varmista siis ennen kustannusten keräämistä, että: 

  1. asiakkaan toimiala on oikea
  2. vaikuttavatko niin sanotut vaikeuksissa olevan yrityksen säännökset tuen saantia 
  3. arvioit summamääräisen kustannusten taso oikein. Minimisäännös tuesta on 250 euroa kolmelta kuukaudelta. Tämä tarkoittaa sitä, että tukeen oikeuttavia arvonlisäverottomia kustannuksia tulisi olla vuositasolla 20 000 euroa.

Tukea voi hakea aikavälin 1.2.2022–30.4.2022 kustannuksista.

Polttoainetuen hakuaika on 1.–30. marraskuuta. Tukia haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Valtiokonttorin infossa käytiin läpi polttoainetuen hakemista ja ehtoja:

Näin haet polttoainetukea -tilaisuuden tallenne

Tuet on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat tavara- tai henkilökuljetusta maanteillä tai joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita. 

Tuki perustuu lakiin kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (763/2022). Polttoainetukea on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu–huhtikuu 2022). Tuki kattaa viisi prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta.

Taloushallintoliitto muistuttaa myös, että tuen saaminen vaikuttaa yrityksen mahdolliseen osingonjakoon tilikauden päätyttyä. Vastaava periaate oli myös ravintoloiden koronatuessa. Määräaikaisen polttoainetuen lain 9 pykälä toteaa, että myönnetyn tuen määrä vähentää päättyvältä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä varojenjakoon käytettävissä olevaa vapaata omaa pääomaa, jos yritys ei palauta saamaansa tukea valtiolle ennen tilinpäätöksen vahvistamista.

Lisätietoja Valtiokonttorin verkkosivuilla

Esimerkki kuljetustuen ja polttoöljytuen hakemisesta

Kysymys:

Tilitoimiston asiakkaana on maanrakennusalan yritys, jolla on maanrakennusurakoinnin lisäksi myös viisi liikennelupaa. Yritys kuljettaa sekä omiin työkohteisiinsa että ulkopuolisille asiakkaille maa- ja kiviaineskuormia. Yritys saa työkoneille tarkoitettua polttoöljytukea. Onko yritys oikeutettu myös polttoainetukeen kuljetustoiminnasta (kuljetustuki), ja jos on, saako yritys tukea kaikesta kuljetukseen liittyvästä polttoaineesta?

Vastaus:

Tuen ehtojen mukaan polttoainetukea (kuljetustukea) voidaan tässä tapauksessa myöntää, jos yrityksellä on ollut 1.2.2022 voimassa oleva liikennelupa, taksiliikennelupa tai jos yritys on rekisteröitynyt tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla. Luvan lisäksi yrityksellä pitää olla hallinnassaan liikennekäytössä ajoneuvo, joka on merkitty liikenneasioiden rekisteriin ja jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö. Jos edellä mainitut ehdot täyttyvät, myös polttoainetukea voidaan myöntää yrityksen toimialasta riippumatta.