Alan parasta koulutusta

Palkanlaskijasta henkilöstöhallinnon asiantuntijaksi

Henkilöstöhallinto on yhä kysytympi palvelu tilitoimistoasiakkaiden keskuudessa. Se tarkoittaa myös HR-osaajien kasvavaa tarvetta. Erityisesti palkkahallinnon osaajien kouluttautuminen HR-neuvojiksi tai -asiantuntijoiksi käy näppärästi ja lisää alan ammattilaisten asiantuntijuutta.

HR-palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan, ja moni tilitoimisto onkin alkanut tarjota myös HR-neuvontaa tai -palveluita asiakkailleen. Samalla HR-osaajien tarve alalla kasvaa.

– Palkkahallintoa ulkoistetaan useammin, mutta HR-asioiden ulkoistaminen on lisääntynyt selvästi viime vuosina. Erityisesti pienet tai keskisuuret yritykset, joilla ei ole mahdollisuutta palkata omaa HR-työntekijää ainakaan kokoaikaisesti, tarvitsevat yhä useammin HR-palveluita muualta, toteaa HR-advisorina jo vuosia työskennellyt Eeva-Leena Salo.

Erityisesti pienet tai keskisuuret yritykset, joilla ei ole mahdollisuutta palkata omaa HR-työntekijää kokoaikaisesti, tarvitsevat yhä useammin HR-palveluita muualta, toteaa HR-advisor Eeva-Leena Salo.

Tulevaisuuden työelämässä yhä harvempi työntekijä haluaa lokeroitua yhteen työtehtävään tai osaamisalueeseen. Siksi rinnakkaiskouluttautuminen palkkahallinnon lisäksi HR-alalle on alan osaajalle merkittävä etu.

Paljon tietoa sopivissa palasissa

Palkkahallinnon tehtävistä HR-osaajaksi kouluttautuessa haltuun otettavia osa-alueita on paljon. Salo itse vetää muun muassa Taloushallintoliiton HR-prosessien suunnittelu ja dokumentointi -koulutusta.

– Palkkahallinto sisältää jo paljon HR-työtä, eli sen kautta perusteet ovat jo olemassa. Jokainen HR-prosessi on kuitenkin otettava haltuun yksi kerrallaan. Ensimmäisenä kannattaa aloittaa työsuhdeneuvonnasta. Kasvaakseen HR-osaajaksi tulee osata paljon enemmän kuin vain työsuhdeasiat ja ennen kaikkea se vaatii heittäytymistä uuteen ja usein melko vaihteleviin tilanteisiin, Salo opastaa kouluttautumista suunnittelevia.

HR-kenttä on hyvin monipuolinen ja tarkkaan säännelty, mikä tarkoittaa kouluttautujalle valtavaa määrää uutta ja tärkeää tietoa.

– HR on kokonaisuutena valtava palapeli, eikä sitä kannata yrittää ottaa kerralla haltuun. Siellä on niin paljon sopimusteknisiä ja muita lakisääteisiä asioita, että ne kannattaa opetella pala palalta, kun ensin on hahmottanut alan kokonaisuuden, johtavana konsulttina työskentelevä Ann-Marie Heiskanen opastaa.

Johtava konsultti Ann-Marie Heiskanen ehdottaa ensimmäiseksi etapiksi henkilöstöasiantuntijan koulutusta.

– Siinä saa valtavasti tietoa alan lakisääteisistä asioista ja kattavan kuvauksen HDR-osaamisen kokonaisuudesta.

Heiskanen ehdottaakin ensimmäiseksi askeleeksi henkilöstöasiantuntijan koulutusta.

– Siinä saa valtavasti tietoa alan lakisääteisistä asioista, mutta myös kattavan kuvauksen HDR-osaamisen kokonaisuudesta. Sen jälkeen on hyvä lähteä miettimään, mitkä osa-alueet tuntuvat kiinnostavimmilta ja mitä koulutuksia haluaa suorittaa, Heiskanen kertoo.

HR-alan monimuotoisuuden haltuun saaminen vaatii koulutusten lisäksi myös käytännön kokemuksen kerryttämistä. Kehittyminen alan asiantuntijaksi vaatiikin vuosien työkokemuksen.

– Työ itsessään opettaa todella paljon. Tapausten kautta saa lisää tietoa ja kokemusta, jota pystyy hyödyntämään jatkossa, Salo toteaa.

Kevyellä otteella HR-palveluita ei kannatakaan lähteä henkilönä tai yrityksenä Salon ja Heiskasen mukaan tarjoamaan, vaan osaaminen on ensin saatava ajan tasalle.

– HR-työssä asiat ja tilanteet vaihtelevat yksittäisten asioiden neuvonnasta isojen muutoshankkeiden läpiviemiseen. Siksi HR-alan asiantuntemus on niin tärkeää, Salo toteaa.

Tilitoimistopalveluiden tai työntekijän työnkuvan laajentaminen kannattaa kaksikon mukaan aloittaa HR-neuvonnasta, ellei laajempaa asiantuntijuutta ja aiempaa kokemusta HR-palveluista ole.

Kokemuksen myötä HR-työtä tekevä pystyy ottamaan haltuunsa yhä vaativampia osa-alueita ja painottamaan työtään perusneuvonnasta strategisempaa suuntaan, kuten henkilöstösuunnitteluun ja palkkiomallien kehittelyyn.

Työnkuva vaatii halua työskennellä ihmisten kanssa

Palkanlaskijasta HR-osaajaksi siirtyminen tarkoittaa myös suurta muutosta työn tekemisen tavoissa ja se vaatii tietynlaisia luonteenpiirteitä, kuten ulospäinsuuntautuneisuutta ja hyvä ihmissuhde- ja viestintätaitoja. HR-työssä ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa ja työskennellään sekä esimiesten että työntekijöiden kanssa.

HR-asioissa ulkoisen asiantuntijan ja asiakasyrityksen välille syntyy Salon mukaan usein tiivis kumppanuus.

– Itse olen kokenut olevani yrityksille tärkeä luottohenkilö ja näen tällaisen yhteistyön hyvin hedelmällisenä. Se luo hyvää synergiaa, Salo toteaa.

Jatkuvaa oppimista asiakasyrityksen eduksi

Heiskanen korostaa, että nykyisessä vaativassa talouselämässä HR-prosessien osaamista todella kannattaa kehittää, sillä henkilöstöhallinto ja erityisesti rekrytointi ovat asiakasyritysten toiminnan kulmakiviä, joissa myös otetaan suuria riskejä.

– HR-asiantuntija pystyy aidosti tukemaan asiakasyrityksen strategiaa ja ydintoimintoja. Panostamalla henkilöstösuunnitteluun ja osaamisen kehittämiseen, myös rekrytoinnit saadaan onnistumaan paremmin ja pidemmän tähtäimen tarpeisiin vastaten, Heiskanen huomauttaa.

Siksi HR-neuvojan, -konsultin tai -asiantuntijan on oltava tehtäviensä ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisten muutosten tasalla.

– Jatkuva kouluttautuminen on todella tärkeää senkin jälkeen, kun perusasiat ovat hallussa. Muutoksia tapahtuu nopeasti niin alan lakisääteisissä kuin muissakin kysymyksissä, Heiskanen huomauttaa.

Kirjoittaja: Riitta Alakoski
Valokuvat: Samuli Skantsi

Juttu julkaistu Tilisanomien koulutusliitteessä.