Asiantuntijuutta ja työkaluja rakentamassa

Päätimme kiristää tahtia Taloushallintoliiton 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, ja osoittaa jäsenistölle ja eri sidosryhmille liiton olevan relevantti ja lisäarvoa, osaamista sekä työkaluja tarjoava organisaatio nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme Taloushallintoliitossa tämän toimintakauden aikana ehtineet jo uudistaa tilitoimistojen tarkastusprosessia ja työkaluja, päivittää alan yleiset sopimusehdot ja  aloittaa neuvottelut toimialan vakuutusten uudistamiseksi. Lue tästä Arin yhteenveto uuden, entistä konsultoivamman tarkastusprosessin pilotoinnin kokemuksista.

Lisäksi olemme tehneet useamman lomakkeen, järjestäneet koulutuksia sekä ohjeistuksia tietosuoja-asetuksen ja rahanpesudirektiivin täyttämiseksi. Janne ja Eeva kertovat sinulle, mikä käytännössä on muuttunut uusissa sopimusehdoissa, miten ne pitäisi ottaa käyttöön ja miten pärjäät tietosuoja-asetuksen kanssa.

Olemme markkinoineet auktorisoituja jäsentoimistoja radiossa ja netissä ja muokanneet KLT-tentin pääsyvaatimuksia. Samalla olemme onnistuneet hankkimaan uusia jäseniä, uudistamaan liiton koulutustarjontaa ja kehittämään viestintäkanavia. Jos et ole vielä KLT, niin nyt on aika täyttää hakemus netissä, katso tarkemmat tiedot tästä lehdestä. Jos tilitoimistosi ei ole vielä jäsen, niin ole suoraan yhteydessä minuun, niin laitetaan prosessi liikkeelle!

Paljon on jo ehtinyt tapahtua, ja siitä suurin kiitos kuuluu muutamalle taholle. Haluankin jo tässä vaiheessa, kuluvan toimintakauden loppusuoralla, kiittää toimiston henkilökuntaa jaksamisesta ja venymisestä ja yhteistyökumppaneitamme arvokkaista työkaluista.

Eri asiantuntijatyöryhmissä aikaansa käyttäneille alan parhaille osaajille nostan hattua panostuksestanne koko toimialan eteen.

Jäsenillemme toivotan rohkeutta uudistua ja suosittelen hyödyntämään liittoa jatkossa entistä monipuolisemmin!

Terveisin,
Antti

Artikkelin on kirjoittanut Antti Soro, Taloushallintoliiton toimitusjohtaja.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 2/2018.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.