Kaksi uutta asiantuntijaa Taloushallintoliitossa 

Taloushallintoliitossa on aloittanut kaksi uutta työntekijää, Mira Merikanto ja Juha Kartano.

Kirjanpidon johtavana asiantuntija elokuussa aloittanut Mira Merikanto on toiminut useita vuosia tilitoimistoyrittäjänä ja osakkaana. Merikannon vastuulla ovat kirjanpidon kysymykset, jäsenneuvonta, kouluttaminen ja alan edunvalvonta yhdessä muiden johtavien asiantuntijoiden kanssa. 

Merikanto on tullut jäsenistölle jo tutuksi parissa vetämässään koulutuksessa. Hänen vastuullaan on myös opiskelijoille suunnatun Junior KLT -tasotestin kehittäminen. 

Merikannon päätyö on jatkossa Taloushallintoliitossa, mutta hän jatkaa osa-aikaisesti myös tilitoimistoyrittäjänä. 

”Uskon, että yhdistelmä niin sanottua kädet savessa -yrittäjyyttä ja asiantuntijuutta toimii minulle hyvin ja tuo synergiaetuja molempiin organisaatioihin”, Merikanto sanoo. 

Juha Kartano aloitti viestintä- ja markkinointijohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä lokakuun alussa. Kartano työskenteli aiemmin Verohallinnossa. Hän tuli alalle tutuksi esimerkiksi Verohallinnon tilitoimistoraadeissa, erilaisissa taloushallintoa koskevissa kehityshankkeissa ja Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotossa. Ennen Verohallintoa Kartano on työskennellyt media- ja viestintäalalla. 

”On hienoa palvella suomalaista talouselämää ja taloushallintoalaa viestinnän keinoin. Alalla ja liitolla on purpose kohdallaan! Kuuntelen mielelläni erilaisia ehdotuksia liiton viestinnän kehittämiseksi”, Kartano sanoo.