PHT-koulutus on vaivansa väärti

Kunnan Taitoa tarjoaa taloushallinnon sekä henkilöstöhallinnon palveluita kuntatoimijoille. Kun edellinen Taloushallintoliiton järjestämä PHT-koulutusohjelma alkoi, päätettiin Kunnan Taitoassa ottaa PHT-koulutusohjelma henkilöstön kouluttautumissuunnitelmaan. Yhteensä Kunnan Taitoasta osallistui 10 henkilöä.

PHT-koulutusohjelmaan osallistuminen oli minulle hyvin mielenkiintoinen kokemus. Hoidamme Kunnan Taitoassa kuntien palkanlaskentaa. Meidän asiakkaamme noudattavat useita eri työehtosopimuksia, mutta tilitoimistossa näitä noudatettavia työehtosopimuksia on vielä enemmän. Oli siis erittäin kiinnostavaa kuulla, miten palkkahallinnon palveluita hoidetaan muualla ja miten erilaista työnteko tilitoimistoissa onkaan verrattuna isoon organisaatioon, kun esimerkiksi työehtosopimusten kirjo on vielä laajempi.

Omassa työssäni palkkapalveluiden päällikkönä hyödyllisintä oli henkilöstöhallintoon liittyvän lainsäädännön läpikäyminen. Vaikka en työssäni tee itse palkanlaskentaa, kuuluvat nämä asiat päivittäiseen työhöni.

PHT-koulutusohjelman luennoitsijat olivat pääsääntöisesti hyviä, asiantuntevia ja osasivat kertoa asiat mielenkiintoisesti. Opiskelijana arvostan sitä, että luennoitsija antaa suoran ja selkeän vastauksen kysymyksiin. Siihen ei jokainen luennoitsija valitettavasti pystynyt.

Osallistujien välisissä keskusteluissa nousi esille myös tentin ajankohta. Osallistujat pitivät pitkää kesätaukoa ennen tenttiä harmittavana, sillä moni asia saattoi jo unohtua tauon aikana. Ohjeena seuraaville osallistujille antaisin sen, että tentti on todella laaja. Tentistä puhuttiin paljon luennoilla, mutta sen laajuus ja tentintekotilanteen jännittävyys yllättivät osallistujat. Valtaosa tentin suorittajista istui tenttisalissa koko tentintekoajan.

Jos sinulla on mahdollisuus lähteä suorittamaan PHT-koulutusohjelmaa, suosittelen sitä lämpimästi. Kannattaa ehdottomasti lähteä!

Artikkelin on kirjoittanut Riitta Murto, palkkapalveluiden päällikkö, Kunnan Taitoa.

Artikkeli on julkaistu alunperin Tilitoimistossa-lehdessä nro 5/2017.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.