Uutiset ja tiedotteet

Tilitoimistojen digitalisaatiokysely: eKuitti kaipaa vielä volyymiä

Valtiokonttori ja Taloushallintoliitto toteuttivat vuotuisen kyselyn tilitoimistojen valmiuksista ja toimintamalleista verkkolaskujen ja eKuittien saralla. Kyselyyn vastasi tällä kertaa 99 tilitoimistoa.

Tilitoimistojen valmiuskyselyn tulokset v. 2022 (pdf, 40 sivua). Alla tiivistelmä mielenkiintoisimmista tuloksista.

Paperikuiteista skannattuihin kuitteihin – eKuitti kaipaa vielä volyymiä

Millaiset säästöt tilitoimisto saisi eKuitista? Järjestimme yhdessä Yrityksen Digitalous -hankkeen kanssa eKuitti-infon syksyllä 2022:

Katso tallenne: Puhutaan kuiteista!

Keskimäärin 49 % tilitoimistojen asiakaskuntien kuiteista on skannattuja, eli asiakas lähettää skannatut paperikuitit tilitoimistoon. Lähetys voi tapahtua esimerkiksi:

  • erillisellä kuittisovelluksella kuten eTaskulla
  • taloushallintojärjestelmään sisältyvällä kuittisovelluksella
  • tilitoimiston ja asiakkaan yhteiskäyttöisellä tallennustilalla (Dropbox tms)
  • tilitoimiston tarjoamalla kollaboraatiovälineellä eli boomeritermein extranetillä
  • sähköpostilla

38 vastaajaa ilmoitti, että heidän asiakaskuntaansa tulee jo rakenteisessa muodossa olevia kuitteja eli eKuitteja. Niiden osuus kuiteista on kuitenkin vielä pieni. Vasta kun valtio ja muut suuret ostajat alkavat vaatia sopimustoimittajiltaan (esimerkiksi hotellit ja ravintolat) eKuitteja, aletaan niitä saamaan myös tilitoimistoihin. 

Mappiasiakkuuksista yhteiskäyttöisiin ohjelmistoihin 

Vuonna 2022 tilitoimistojen asiakkaista 54 % hoidettiin yhteiskäyttöisin järjestelmin ja 46 % oli perinteisiä mappiasiakkaita. Vuonna 2021 suhde oli vielä toisin päin: 47 % yhteiskäyttöisiä ja 53 % mappia. 

Uskon, että nämä kyselyn luvut ovat lievästi vinoutuneita ja mappiasiakkaiden osuus on todellisuudessa suurempi. Digitalisaatiokyselyihin vastaavat todennäköisemmin digitalisaatioon panostavat tilitoimistot kuin perinteisemmin toimivat toimistot. Kysymykseen sisältyy myös yleistyksiä. Moderneilla pilvipalveluohjelmistoilla voidaan tehdä perinteistä tallennuksen perustuvaa kirjanpitoa.  Toisaalta perinteisilläkin tilitoimisto-ohjelmilla voidaan tuottaa hyvinkin modernia taloushallintoa, kun asiakkaan oma toiminnanohjausjärjestelmänsä on integroitu tilitoimiston ohjelmistoon.

Mielestäni mielenkiintoisinta tässä on vuodessa tapahtunut muutos. Asiakkaan vaihtaminen uuteen toimintamalliin ja ohjelmistoon on iso ruljanssi. Melkein kymmenen prosentin vuosimuutosta voidaan siksi pitää merkittävänä. Osansa muutokseen tuo tietenkin Tikonin elinkaaren päättyminen. 

Tilitoimistojen tarjoamasta laskutusjärjestelmästä apua verkkolaskutuksen haasteissa

91 % tilitoimistoista tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja tilitoimiston taloushallintojärjestelmästä. Keskimäärin 41 % tilitoimiston asiakkaista käyttää tätä palvelua.

Vaikka monilla asiakkailla on oma laskutusjärjestelmänsä, on tilitoimiston tarjoama järjestelmä vähintään erinomainen varasuunnitelma esimerkiksi silloin, kun asiakkaan oma laskutusjärjestelmä ei kykene tuottamaan eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja.

Suomen valtio ja eräät muut suuret ostajat vaativat jo tällä hetkellä toimittajiltaan tällaisia verkkolaskuja. Käytännössä tämä vaatii laskutusohjelmistoilta esimerkiksi valmiutta tuottaa verkkolaskustandardien uusimpia versioita. Tilitoimistojen käyttämien taloushallintojärjestelmien laskutusmoduleissa on hyvät valmiudet asian hoitamiseen. 

Tilitoimistojen asiakkaiden ostolaskuista jo 67 % on verkkolaskuja

Muutos viime vuoteen on pieni ja mahtuu virhemarginaalin puitteisiin. 89 % prosenttia tilitoimistoista tarjoaa asiakkailleen verkkolaskujen vastaanottoa.  Tapahtunut siirtymä yhteiskäytön mahdollistaviin selainpohjaisiin järjestelmiin uskoakseni tukee verkkolaskujen osuuden kasvua jatkossa.

Kiinnostavaa on myös seurata, miten laskutuksen ja laskujen määrä muuttuu jatkossa. Kääntyykö laskujen määrä laskuun, kun digitaalisten hyödykkeiden määrä lisääntyy suhteessa perinteisiin fyysisiin hyödykkeisiin ja verkkokaupan osuus kasvaa? Talousosastojen ja tilitoimistojen työn tehokkuuden ja mielekkyyden kannalta olisi suotavaa, että verkkopalveluista saisi jatkossa oston tositetiedot vaivattomammin.

Lopuksi

Tällaiset kyselyt ovat väkisinkin subjektiivisia ja suuntaa antavia. Ne auttavat kuitenkin havainnoimaan muutosten vauhtia ja muutosten esteitä. Parhaimmillaan ne virittävät myös ajattelemaan taloushallinnon prosessien kehitystavoitteita ja kehittämisen keinoja.

Kannattaa siis tutustua tutkimustuloksiin ja kollegojesi ajatuksiin verkkolaskusta, eKuitista ja hankintasanomista!

Tulokset v. 2022

Mitkä koettiin tärkeimmiksi kehityskohteiksi? Mitkä asiat ovat käyttöönoton esteinä? Millä keinoin digitalisaatiota saisi parhaiten edistettyä?

Tilitoimistojen valmiuskyselyn tulokset v. 2022 (pdf, 40 sivua)