Uutiset ja tiedotteet

Palkan ulosottoihin muutoksia 2023

Suojaosuus korotettiin väliaikaisesti takuueläkkeen tasolle vuoden 2023 ajaksi. Lisäksi toukokuun alusta alkaen ulosotossa oleville tulee lisää vapaakuukausia.  Tarkoitus muutoksilla on tukea ulosotossa olevien mahdollisuuksia selviytyä kohonneista elinkustannuksista. 

Ulosotossa olevan velallisen suojaosuutta korotettiin vuoden alusta alkaen väliaikaisesti takuueläkkeen tasolle (HE 216/2022). Kyseessä on kokeilu vuoden 2023 ajaksi, jonka tavoitteena on tukea ulosotossa olevien ostovoimaa nykyisessä poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa. Vuonna 2023 takuueläkkeen taso on 922,50 euroa kuukaudessa. joten suojaosuus on 30,75 euroa päivässä. Elatusvelvollista kohden korotus on 8,99 euroa päivässä.  

Vapaakuukausien määrä nousee toukokuussa

Toukokuun 2023 alusta alkaen voimaan tulevan lakimuutoksen (HE 142/2022) myötä vapaakuukausien määrä nousee pysyvästi pienituloisilla, joilla tulot ovat yli suojaosuuden ja enintään kaksi kertaa suojaosuuden määrä. Tällöin myönnetään kolme vapaakuukautta nykyisen kahden sijaan ilman eri hakemusta. Pyynnöstä pienituloiset voivat saada neljännen vapaakuukauden laissa olevilla perusteilla.  

Seuraavaan tuloluokkaan kuuluville velallisille, joilla tulot ovat yli kaksi kertaa suojaosuuden ja enintään neljä kertaa suojaosuuden määrä, annetaan ilman pyyntöä yksi vapaakuukausi vuodessa.  

Ulosottokaari määrittelee, että vapaakuukausia on annettava edellä mainituissa ulosottotilanteissa, kun ulosmittaus on jatkunut noin vuoden ajan. Vapaakuukausien määrän nostaminen ei ole määräaikainen lakimuutos vaan se on voimassa toistaiseksi. 

Heikentyneenä maksukykynä huomioidaan kohonneet työmatkakustannukset  

Maksukyvyn heikkeneminen tavanomaista suurempien tulonhankkimiskulujen kuten työmatkakustannusten nousun vuoksi on lisätty laissa todetuksi ulosmittauksen määrän pienentämisen perusteeksi. Muutos sisältyy toukokuussa voimaan tulevaan lakiesitykseen. 

Maksukieltolaskuri

Ulosoton sivuilta löytyy ohjeita palkanmaksajalle siitä, kuinka tulee maksukiellon tullessa toimia. Sivuilla on myös maksukieltolaskuri, jota palkanlaskennassa voi hyödyntää esimerkiksi tilanteissa, kun oma palkanlaskentaohjelma ei toimi kuten pitäisi. 

Laskuria voi hyödyntää myös silloin, kun ulosottolaitoksen uusi maksukielto vuodelle 2023 ei ole tullut postissa ajoissa palkanlaskentaan. Laskuriin voi syöttää ulosottopäätöksen numeron, jolloin on kuitenkin mahdollista, että maksukiellolla olevia joitain rajoituksia ei tule palvelua käytettäessä automaattisesti vaan ne on tarkastettava ohjeistuksen mukaan saadusta maksukiellosta.

Lue lisää