Uutiset ja tiedotteet

TyEL-vakuutusmaksuihin muutoksia vuoden 2023 alusta alkaen

TyEL-maksuihin tulee vuoden 2023 alusta alkaen työeläkeyhtiökohtaisia eroja, kun kukin työeläkeyhtiö määrittää oman hoitokustannusmaksunsa, joka vaikuttaa kuukausittain TyEL-laskutukseen.

Hoitokustannusmaksu on työeläkkeiden toimeenpanoon ja vakuutusten hoitoon vaikuttava TyEL-maksun osa, joka perustuu eläkeyhtiön omiin liikekuluihin, eli käytännössä ilmaisee sen, kuinka tehokkaasti eläkeyhtiö toimii. Ennen lakimuutosta erä on huomioitu maksuvuotta seuraavana keväänä asiakkaalle myönnetyn asiakashyvityksen yhteydessä, mutta muutoksen myötä hoitokustannusmaksu vaikuttaa joka kuukausi eläkeyhtiöltä tulevan laskun suuruuteen.

Asiakashyvitykset maksetaan jatkossakin keväisin edellisen vuoden osalta, mutta keväästä 2024 alkaen ne perustuvat vain työeläkeyhtiön vakavaraisuuteen.

Hoitokustannusmaksun lisäksi on huomioitava kullakin eläkevakuutusyhtiöllä olevat asiakasryhmät, joiden maksuprosenteissa on eroja samassakin eläkeyhtiössä. 

Tiivistetysti vuoden 2023 alusta alkaen TyEL-vakuutusmaksuissa on eroja eri eläkevakuutusyhtiöissä ja kussakin eläkevakuutusyhtiössä olevien asiakasryhmien osalta. Lisää vaihtelua tuo joissain tilanteissa se, että hoitokustannusmaksu lasketaan eläkeyhtiöissä kuukausittain, mutta käytännössä ei isoja muutoksia pitäisi tulla kuukausittain, ellei työnantajayrityksessä esimerkiksi työntekijämäärä tai maksettava palkkasumma muutu olennaisesti.

Muutokset perustuvat hallituksen esitykseen HE 30/2022, joka tuo muutoksia työntekijän eläkelakiin, eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annettuun lakiin, työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakiin, merimieseläkelakiin sekä eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annettua lakiin.

TyEL-prosentti vaihtelee eri työnantajilla

Keskimääräinen TyEL-maksu säilyy vuoden 2022 tasolla 24,84 %. Maksu sisältää 0,44 % vuoden 2020 tilapäisen työnantajamaksun alennuksen toisen takaisinmaksuerän, kun ns. koronahuojennus peritään takaisin vuosien 2022-2025 aikana. Tilapäisten työnantajien TyEL-maksu on 26,20 %, joka on kaikissa eläkevakuutusyhtiöissä samansuuruinen. Myös työntekijältä perittävät TyEL-maksut pysyvät ennallaan, 17-52 ja yli 62-vuotiailla 7,15 % ja 53-62-vuotiailla korotettu maksu on 8,65 %.

Käytännössä palkanlaskennassa on huomioitava, ettei keskimääräinen TyEL-maksuprosentti ole työnantajayritykseltä laskutettava, vaan keskimääräinen prosentti sisältää niin pienet kuin isot työnantajat alennuksineen ja lisäveloituksineen, joten työnantajayrityksen prosentti voi olla siis suurempi tai pienempi. Jotta palkanlaskennasta siirtyvät kirjanpidon jaksotukset olisivat oikean suuruisia, tulisi asiakaskohtainen maksuprosentti viedä järjestelmän ohjaustietoihin.

Koska eläkeyhtiöiden asiakkaat on ryhmittely ja hoitokustannusmaksun laskeminen tapahtuu kunkin yhtiön liiketoiminnan kulujen perusteella, ei TyEL-vakuutusmaksuprosenteista ole saatavilla/tehtävissä yleispätevää listausta.

Työnantajayrityksen eläkevakuutuksen prosentin saa nopeiten selville yrityksen eläkeyhtiön verkkopalvelusta. Sinne on pääsy yrityksellä itsellään, mutta myös tilitoimistojen palkanlaskennan tehtävissä toimivat voivat hakea vakuutusyhtiöltä tunnuksia asiakasyritystensä verkkopalveluun, jolloin tiedot voi katsoa itse ja ne saa reaaliaikaisesti. Myös tilinpäätöksessä mahdollisesti kirjattava vuoden arvioitu asiakashyvitys näkyy verkkopalvelussa hyvissä ajoin. Toki voi myös odottaa, että tammikuun osalta eläkeyhtiön lasku tulee helmikuussa, ja laskea yrityksen TyEL-prosentin sen perusteella.

Mikäli palkanlaskennassa käytetään kuitenkin vuoden keskimääräistä eläkemaksuprosenttia, niin joissain tilitoimistoissa asia on ratkaistu niin, että kirjanpitäjä kuukausittain ”nollaa” eri prosenteista tulevan eron tuloslaskelman ja taseen osalta, jotta kirjanpidon tulosvaikutus ja velka TyEL-maksun osalta ovat oikean suuruisia. Erityisesti suuremmissa yrityksissä kuukauden kirjanpito on kuitenkin usein tehtävä nopealla aikataululla, jolloin eläkeyhtiön lasku ei välttämättä ennätä tulla ajoissa, jolloin oikaisu ei onnistu tällä tavoin ja palkkasumman ollessa huomattava, kirjanpitoon jäävä erokin voi olla suuri.