Palkkablogi

Palkkablogi: Eini Allegrenin mielestä palkkahallinto on aliarvostettua

Palkka- ja HR-asiantuntija Eini Allegren elää aktiivista ja kiireistä elämää, jonka täytyy olla yhdistettävissä saumattomasti työhön. Tässä blogitekstissä ja podcast-jaksossa Eini kertoo, miksi palkkahallinto on aliarvostettu ala ja miten myös hoitoalan taustasta voi saada arvokasta kokemusta palkka- ja henkilöstöhallinnon työhön.

Hoitoalaltakin saa eväitä palkka- ja henkilöstöhallintoon

Eini on työskennellyt palkka- ja HR-asiantuntijana Talenomilla yli viisi vuotta, mutta hänen taustansa on moninaisisissa rooleissa hoitoalalla. Eini on toiminut muun muassa lähihoitajana ja myös perhepäivähoitajana.

Eini Allegren

”Monelta alalta voi saada tälle alalle arvokasta kokemusta, ei pelkästään liiketalouden puolelta. Hoitoalan työ on opettanut asiakaspalvelutyössä tarvittavaa empatiaa, ja taustani näkyy varmasti nykyisessä työssäni”, Eini pohtii.

Hoitoalan tausta on myös vaikuttanut Einin valintoihin uudella uralla.

”Hyvinvointi on minulle sydämen asia, ja hoitoalan taustastani olen saanut paloa ryhtyä tehtävieni ohella myös työsuojeluvaltuutetuksi”, Eini kertoo.

Yrittäjähenkiyys, ystävän suositus ja työajat vaikuttivat alan valintaan

Palkkahallintoalan vaatimat piirteet näkyivät Einin mukaan hänessä jo silloin, kun hän työskenteli hoitoalalla.

”Olin hoitajanakin aina yrittäjähenkinen ja kiinnostunut hallinnollisista tehtävistä. Tykkäsin hoitotyön taustalla tapahtuvasta numeroiden pyörittelystä ja lomakkeiden täyttämisestä.”

Haave yrittäjyydestä sai Einin päättämään, että on aika kouluttautua lisää ja hankkia kokemusta liiketalouden puolelta. Niinpä hän alkoi opiskella hoitotyön ohella tradenomiksi.

Opintojen alusta saakka Eini tähtäsi Talenomille viimeiseen työharjoitteluun, koska oli kuullut työnantajasta paljon hyvää. Palkkahallinnon pariin innostivat myös palkanlaskijana työskentelevä ystävä ja se, että hoitoalan vuorotyöstä pääsisi vaihtamaan päivätyöhön. Kun työajat ovat säännölliset, harrastusten ja työn yhteensovittaminen sujuu ymmärrettävästi helpommin.

Ikuiselle oppijalle löytyy aina tapoja kehittyä

Eini tituleeraa nauraen itseään ikuiseksi opiskelijaksi.

”Heti, kun valmistuin tradenomiksi, aloin työskennellä Talenomilla. Aika nopeasti aloin opiskella tradenomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Osaamisalana oli liiketoimintaosaamisen johtaminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojen lopulla suoritin myös PHT-tutkinnon. Valmistuin molemmista yhtä aikaa.”

Kun PHT-tutkinto ja yAMK-tutkinto olivat taskussa, Eini opiskeli Talenomilla sisäisesti esihenkilöiden leader-koulutuksen ja työsuojelun peruskoulutuksen sekä muita pienempiä koulutuksia. Viimeisimpänä Eini on alkanut suorittaa henkilöstöasiantuntijan erikoisammattitutkintoa, josta hän valmistuu vuoden päästä.

“Minulle on tosi tärkeää, että pystyn koko ajan kehittymään sekä työ- että vapaa-ajalla. Palkkahallinnossa pitää olla muutosmyönteinen ja haastaa itseään koko ajan uusilla asioilla, joten tämä ala kyllä sopii minunlaiselleni tyypille”, Eini kertoo.

Vaikka tutkintojen suorittaminen työn ohella ei innostaisi, se ei Einin mukaan estä kehittymästä ja kouluttautumasta.

“Kouluttautumisessa on monenlaisia mahdollisuuksia, vaikka ei olisi resursseja opiskella työn ulkopuolella. Kouluttautua voi myös työn sisällä tai oppisopimuskoulutuksena. Kun tuntee koko ajan kehittyvänsä, saa onnistumisen kokemuksia ja lisää paloa työhönsä.”

Kukaan ei tule sanomaan, että tee tänään tuo ja tuo.

– Eini Allegren palkkahallinnon työstä

Työ sopii itsenäisyyttä ja joustoa kaipaavalle

Einin työnkuvaan kuuluu sekä palkanlaskentaa että HR-palveluiden tuottamista asiakkaille. Lisäksi hän mentoroi ja perehdyttää uusia työntekijöitä sekä kouluttaa kollegoitaan ja on mukana kehitysprojekteissa, joissa pyritään parantamaan palkka- ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Oman lisänsä työhön tuovat myös ergonomiavastaavan ja työsuojeluvaltuutetun pestit. Eini on siis onnistunut keräämään itselleen aikamoisen liudan erilaisia tehtäviä.

“Tykkään tästä työstä aivan älyttömästi”, Eini hehkuttaa. “Tykkään viikoittaisista työtehtävistäni ja minulla on aivan ihanat asiakkaat. Se, että pystyn olemaan avuksi asiakkaille ja omille kollegoille, antaa lisäpotkua tekemiseen.”

Toiseksi itselleen tärkeäksi seikaksi Eini nostaa mahdollisuuden johtaa itseään ja järjestää itse työnsä.

“Kukaan ei tule sanomaan, että tee tänään tuo ja tuo. Vaikka alalla onkin tosi tiukat aikataulut, joissa on pysyttävä, työ on todella joustavaa.”

Sama joustavuus koskee myös työntekopaikkaa. Vaikka Eini haluaa työskennellä suurimman osan ajasta toimistolla työkavereiden kanssa, joskus kiireisen arjen ja työn yhteensovittaminen vaatii myös etätyöskentelyä. Hyvä esimerkki työn joustavuudesta on se, että Eini voi ongelmitta lähteä viikoksi tekemään etätyötä Kreikkaan.

Aliarvostettu ala, jolla voi etsiä oman polkunsa

“Tämä on minusta aliarvostettu ammatti”, Eini kertoo. “Harva työntekijä ymmärtää, kuinka paljon työtä ja asiantuntemista se vaatii, että hän saa oikean palkkalaskelman.”

Alaa harkitseville Eini myös korostaa palkkahallinnon monipuolisuutta: “Tällä alalla on valtavasti eri uramahdollisuuksia ja edetä voi monella tavalla. Ei tarvitse välttämättä kohota esimieheksi, vaan voi myös erikoistua johonkin alueeseen ja etsiä rohkeasti oman reittinsä.”

Eini suosittelee alaa empimättä kaikille vaihtelua kaipaaville tai uutta uraa harkitseville.

“Jos yhtään tuntuu, että kaipaa jotain uutta, niin alalle töihin vaan tai opiskelemaan! Iällä ei ole väliä, vaan kaikesta aiemmasta kokemuksesta on hyötyä.”

Lue ja kuuntele lisää Palkkablogeja

03.03.2023 Palkkablogi
Palkkablogi: Minkälaisella taustalla taloushallinnon alalle töihin?
Alkuvuoden aikana Palkkablogissa tutustutaan erilaisiin rooleihin ja työnkuviin palkka- ja henkilöstöhallinnossa. Haluamme nostaa esiin monipuolisia tarinoita sekä harjoittelijan näkökulmasta että kokeneiden konkareiden suusta. Mitkä ovat ne asiat, jotka saavat päivä toisensa jälkeen innostumaan ja toisaalta mitkä asiat saivat alun perin kiinnostumaan työstä taloushallinnon parissa?