Uutiset ja tiedotteet

Valtio ottaa vaiheittain käyttöön Peppol-tilausprosessin – tärkeää tietoa tilitoimistojen asiakasyrityksille

Valtio ottaa 1. huhtikuuta 2024 alkaen vaiheittain käyttöön Peppol-hankintasanomat. Harva tilitoimisto tuottaa palvelua valtionhallinnon yksiköille, mutta sitäkin useammalle tilitoimiston asiakasyritykselle yksi tai useampi valtionhallinnon yksikkö voi olla tärkeä asiakas. Lue tästä artikkelista, mitä uudistuksesta on hyvä tietää.

Valtio ottaa vaiheittain käyttöön Peppol-hankintasanomat. Peppol huomioidaan ensin uusissa puitesopimuksissa. Vaatimus Peppol -hankintasanomien käytöstä sisällytetään muihin uusiin hankintasopimuksiin vuoteen 2026 mennessä.

Valtionhallinto hyödyntää Peppolissa niin sanottua laajennettua tilausprosessia (Advanced Ordering). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtio lähettää toimittajalle sähköisen Peppol-tilauksen ja vastaanottaa toimittajalta sähköisen tilausvahvistuksen. Tilauksen muutos- ja peruutustilanteet hoituvat myös sähköisesti. Laajennettu tilausprosessi sisältää seuraavat sanomat: tilaus, tilausvahvistus, tilauksen muutos ja tilauksen peruutus.

Kaikkiin hankintasopimuksiin Peppolin käyttövaatimusta ei sovelleta. Vaatimusta Peppolin laajennetun tilausprosessin käytöstä arvioidaan hankinnan kohteen ja siihen liittyvien tilauskäytäntöjen perusteella. Valtio voi kilpailuttaa ja hankkia jatkossakin ilman ehdotonta vaatimusta Peppol-kyvykkyydestä.

Peppol-hankintasanomien käyttöönotolla ei ole vaikutusta verkkolaskun lähettämiseen valtiolle. Valtio ottaa jatkossakin vastaan Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja eli tuoreimpien verkkolaskukuvausten mukaisia Finvoice- ja TEAPPSXML-verkkolaskuja.

Vinkkejä tilitoimistojen asiakasyrityksille, joilla on asiakkaita valtionhallinnossa

  • Jos olet uusimassa toiminnanohjausjärjestelmääsi, varmista ohjelmistotoimittajalta, että ohjelmisto kykenee vastaanottamaan, käsittelemään ja tuottamaan Peppol-sanomia.
  • Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteena on tukea markkinoita kehittämään sellaisia palveluita, joilla yritykset voivat asioida valtionhallinnon yksiköiden kanssa Peppol-sanomilla.
  • Kysy yhteyshenkilöltäsi valtionhallinnossa, soveltuuko Peppol teidän ja valtionhallinnon yksikön väliseen tilaamiseen ja millä aikataululla tämä otetaan käyttöön.

Lisätietoa Peppolista

  • Valtiokonttorin sivuilta löydät erinomaisen kuvauksen Peppolin perusteista ja eduista.
  • Tilisanomien sivuilta löydät hankintasanomien käyttöä ja Peppolin perusteita esittelevän kirjoituksen (luettavissa ilman Tilisanomien tunnuksiakin).
  • Tilisanomien sivuilta voit lukea, mitä rakennusyhtiö FIRA ja Lahden kaupunki ajattelevat hankintasanomista ja Peppolista (luettavissa ilman Tilisanomien tunnuksiakin).

Lue aiheesta Kanavalla