Verohallinto – rakas vihollisemme

Tilitoimiston asiantuntijalle voisi olla hyvä ratkaisu tehdä urakierto Verohallinnossa, jolloin Verohallintoon välittyisi ymmärrystä tilitoimistoalan tarpeista ja tunteista. Muutaman vuoden jälkeen voisi palata kovan luokan veroasiantuntijana hyvällä palkkatasolla takaisin yksityissektorille.

Suomalaiset ovat keskimäärin iloisia veronmaksajia. Näin meille kertovat useat tutkimukset vuosien varrelta. Toki innokkuus ja positiivinen kokemus vaihtelee puolue­kannoittain – vihreässä vasemmistossa ollaan innokkaampia ja kokoomuksessa ja perussuomalaisissa nuivempia. Mutta oikeallakin verotuksen hyväksyntä on kansainvälisessä vertailussa kovaa luokkaa. Se kertoo ehkä suomalaisten yleisestä luottamuksesta omaan yhteiskuntaan ja sen ­virkavaltaan.

Mutta miksi taloushallintoalan ihmiset suhtautuvat verotuksen toimeenpanijaan Verohallintoon usein vihamielisesti? On sanottu, että Vero­hallinto on ulkoistanut veronkannon itseltään tilitoimistoille. Näinhän se onkin. Mutta iso osa taloushallintoalasta ja sen työpaikoista on olemassa juuri tämän takia. Olen kysynyt monelta tutulta tili­toimistoyrittäjältä, että jos suomalainen yritys­verotus olisi niin yksinkertaista ja kaavamaista, että yrittäjä sen vaivatta itse osaisi ja jos kirjanpitokin olisi vapaaehtoista, niin montako asiakasta sinulla olisi. Vastaukset ovat tyyliä ”ei kovin montaa” tai ”aika monta vähemmän kuin nyt”. Joka tapauksessa verotukseen liittyvät palvelut tilitoimisto saa laskutettua asiakkaalta kiitettävällä prosentilla, pois lukien ehkä pahimmat OmaVeron täsmäytys­labyrintit. Toisin on esimerkiksi tietosuoja-asetuksen ja rahanpesulain luomien yhä työläämpien velvoitteiden kanssa, niistä ei juuri ansaintaa kerry.

Verohallinto toki määrää asiakasyrityksille sanktioita, jotka joskus jäävät tilitoimiston maksettavaksi. Ja monessa tapauksessa esimerkiksi arvonlisäveron palautusten tai veronoikaisuvaati­musten käsittelyajat ovat aivan kohtuuttomia. Kansain­välisessä vertailussa oma Verohallintomme on kuitenkin pehmeimmästä ja ketterimmästä päästä. Monessa länsimaassa sanktiot ovat kovemmat, mokista joutuu linnaan ja verotarkastus tehdään konepistooliavusteisesti, kun se meillä tehdään ATK-avusteisesti.


Verohallinnon järjestelmähankkeista voi olla montaa mieltä, ja niistä löytyy kriittistä kommentointiamme tämänkin lehden sivuilta vuosien varrelta. Eniten olemme kritisoineet puutteellista tiedotusta virheistä. Virheitä isoissa järjestelmähankkeissa sattuu aina, mutta niistä pitää tiedottaa avoimesti ja viivytyksettä. Monet hankkeet kuitenkin uskon tarpeelliseksi, vaikka toteutus ei olisi mennyt kuin Strömsössä. Näin esimerkiksi tulorekisterin osalta. Ja yhä useammin Verohallinto osallistaa tilitoimistot ja ohjelmistotalot muutosten suunnitteluun. Aikataulutkin joustavat tarpeen vaatiessa, kuten kävi arvonlisäveroilmoituksen muutokselle.

Tiedän, että tällaisilla kirjoituksilla ei saa ystäviä ainakaan sosiaalisen median keskustelu­ryhmissä. Oman kokemukseni mukaan Verohallinnonkin kaartiin mahtuu kuitenkin ihmisluonteen koko kirjo, niin kuin mihin tahansa muuhun organisaatioon. On hyvää asiakaspalveluasennetta ja asiantuntemusta ja toisaalta aivan mahdottomia brezneviläisiä jääriä. Yleisesti ottaen kuitenkin vastapuolen rakentava arvostelu olisi tilitoimistoalalla kehittävämpää kuin pelkkä huutelu.

Yksi mahdollisuus kehittää yhteistyötä olisi reippaampi ja avarakatseisempi urakierto. Isot tilin­tarkastus- ja verokonsultointifirmat palkkaavat jo nyt jatkuvasti Verohallinnon parhaita asiantuntijoita. Näin asiantuntemus kiertää, leviää ja laajenee ja syntyy myös ymmärrystä vastapuolen toimintaa kohtaan sekä hyviä verkostoja. Miksi myös tilitoimistot eivät rekrytoisi Verohallinnon veroasiantuntijoita?

Monelle tilitoimiston asiantuntijalle puolestaan voisi urakierto Verohallinnossa olla hyvä ratkaisu. Muutaman vuoden jälkeen voisi palata kovan luokan veroasiantuntijana hyvällä palkkatasolla yksityissektorin kermaa kuorimaan. Samalla välittyisi myös Verohallintoon ymmärrystä tilitoimistoalan tarpeista ja tunteista.

Myös Taloushallintoliitossa kokemuksella veronsaajan puolelta on arvonsa. Kollegani Markku Ojala ja minä olemme saaneet monelta teiltä kiitosta hyvästä jäsenneuvonnasta. Sen yhtenä perustana ovat Markulla vuodet Verohallinnossa ja minulla talousrikostutkinnan parissa Tullissa.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 1/2021.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.