Uutiset ja tiedotteet

KILA:lta lausunto kirjanpito-ohjelman teknisestä ominaisuudesta

KILA on julkaissut 27. helmikuuta 2024 uuden lausunnon Tase-erän tai omaa pääomaa koskevan liitetiedon varustamisesta negatiivisella etumerkillä kirjanpito-ohjelman teknisen ominaisuuden vuoksi (2058/2024).

Lausuntopyynnössä hakija kertoo seuraavaa: “Suomessa usealla, arviolta ainakin sadoilla, ellei tuhansilla, asunto-osakeyhtiöillä on käytössä kirjanpitojärjestelmä, josta isännöintitoimisto tulostaa tilinpäätöksen tilinpäätöstä laadittaessa. Kirjanpitojärjestelmä esittää taseen vastattavaa puolen erät negatiivisina (silloin kun ne ovat tosiasiassa positiivisia) ja ne tulostuvat negatiivisena myös yhtiön viralliselle taseelle. Lisäksi erät tulostuvat negatiivisena liitetietoihin, erityisesti kohtaan oman pääoman muutokset. Mikäli erät olisivat tosiasiallisesti negatiivisia, tulostuisivat tiedot positiivisina taseen vastattaviin sekä liitetietoihin.”

Hakija tiedustelee Kilan kantaa kuvattuun menettelyyn. Onko kyseinen taseen esitystapa hyvän kirjanpitotavan mukainen? Antaako tällä tavoin esitetty tase oikean ja riittävän kuvan yhtiön omasta pääomasta ja veloista? Kyseisessä esitystavassahan muun muassa oma pääoma näyttäytyy negatiivisella etumerkillä sen ollessa kuitenkin positiivinen ja päin vastoin. Hakija muistuttaa, että iso osa asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksen lukijoista on yksityishenkilöitä, joille esitystapa voi olla erityisen harhaanjohtava.

Kila toteaa, että asiasta ei ole olemassa suoraan säädöksiä. Kilan yleisohje 21.11.2006 ei ota asiaan suoraa kantaa, vaikkakaan se ei tunnista tapaa esittää tase-eriä negatiivisille etumerkillä. Kirjanpitolain 3:1.4 § mukaan ”Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus”. Kila katsoo, että erityisesti jos ohjelmistoteknisistä syistä esitetään negatiivinen oma pääoma positiivisella etumerkillä, on se omiaan johtamaan tilinpäätöksen lukijaan harhaan. Kila muistuttaa, että tilinpäätöksestä ja sen selkeydestä vastaa ASOYL 7:1 §:ssä tarkoitettu asuntoyhtiön hallitus sekä mahdollinen isännöitsijä. Tätä vastuuta ei voi pakoilla kirjanpito-ohjelman mahdollisten ominaispiirteiden taakse. 

Jos kuitenkin taloyhtiö haluaa jatkaa vielä toistaiseksi lausuntopyynnössä kuvattua taseen esitystapaa, Kila pitää suotavana antaa asiasta jatkossa liitetieto.

Lausunto 2058/2024 löytyy kokonaisuudessaan KILA:n sivuilta.