Uutiset ja tiedotteet

Positiivinen luottorekisteri käynnistyy 1. huhtikuuta

Huhtikuun alussa otetaan käyttöön positiivinen luottotietorekisteri, jota ylläpitää Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Pankit ja muut luotonantajat ilmoittavat rekisteriin tiedot yksityishenkilöille antamistaan kulutusluotoista, joita ovat muun muassa asuntolainat, autolainat, luottokorttiluotot. Rekisteriin ei viedä yrityksille annettuja lainoja.

Luotonantajat voivat jatkossa hyödyntää rekisteriin kerättyjä tietoja luottoa myöntäessään. Rekisterin käyttöönoton toisessa vaiheessa rekisteriin merkitään yksityishenkilöiden muutkin luotot kuin kulutusluotot.  Näitä ovat esimerkiksi yksityishenkilöille elinkeinon harjoittamista varten myönnetyt luotot. Luottoa myöntävät saavat käyttöönsä näitä toisen vaiheen luottotietoja rekisterin käynnistämisestä vuoden päästä eli 1. huhtikuuta 2026 alkaen.  
 
Positiiviseen luottotietorekisteriin ei viedä maksuhäiriöitä. Näitä merkintöjän varten on käytössä edelleen kaupalliset luottotietorekisterit. Yksityisestä luottotietotoiminnasta on säännökset luottotietolaissa, joka sisältää säännökset muun muassa luottotietojen käsittelystä ja rekisteröityjen oikeuksista. Luottotietolakia päivitettiin joulukuussa 2022.

Luottotietojen tallennusaika on lähtökohtaisesti kolme vuotta. Jos merkinnän aiheuttanut saatava maksetaan, maksuhäiriötieto pitää poistaa kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietotoiminnan harjoittaja on saanut tiedon saatavan maksusta. 
 
Ja edellä mainittujen lisäksi käytössä on edelleenkin verovelkarekisteri, jossa näkyvät vähintään 10 000 euron maksamattomat verot, joista ei ole tehty maksujärjestelyä. Verovelkarekisterissä näkyvät myös oma-aloitteisten verojen ilmoitusten laiminlyönnit.

Positiivinen luottotietorekisteri on tiivistettynä rekisteri, johon kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Rekisterin tavoitteena on Verohallinnon mukaan:

  • torjua kotitalouksien ylivelkaantumista
  • parantaa luotonantajien kykyä arvioida luotonhakijoiden luottokelpoisuutta
  • auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan omaa talouttaan
  • tarjota luotettavaa tietoa luottomarkkinoista
  • helpottaa luottomarkkinoiden seurantaa ja valvontaa.

Aiheesta lisää Tilisanomissa sekä maalis- että toukokuun numeroissa. Maaliskuun numeroon, joka ilmestyy 8. maaliskuuta, on tulossa artikkeli Suomen luottotietojärjestelmästä ja yksityisestä luottotietotoiminnasta. Lehden toukokuun numero sisältää jutun positiivisesta luottotietorekisteristä. Lehti ilmestyy 10. toukokuuta.

Lisää Kanavan uutisia: