Uutiset ja tiedotteet

KILA:n uusin lausunto erääntyvien velkojen esittämisestä liitetietona

Kila on julkaissut 16. tammikuuta uusimman lausuntonsa 2024/2055 ”Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvien velkojen esittämisestä liitetietona”.

Lausunnossa hakija kysyi täsmennystä PMA 3:6 § tulkinnasta asunto-osakeyhtiön osalta. Mainittu säännös kuuluu seuraavasti: Liitetietona on esitettävä yhteenlaskettu määrä sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Hakijan mukaan asunto-osakeyhtiöissä on tyypillistä, että tilinpäätöshetkellä tiedossa olevan pitkäaikaisen velan määrä muuttuu matkan varrella osakkaiden tekemien lainaosuuksien lyhennyksien myötä. Osakkaat saattavat maksaa oman osuutensa lainasta kokonaan tai osittain pois, jolloin asunto-osakeyhtiön velkavastuun määrä vastaavasti pienenee.

Kila pitäytyi säännökseen sanamuodon mukaisessa tulkinnassa. Velka on esitettävä täysimääräisenä, vaikka olisikin ennakoitavissa velkasaldon pienentyminen osakkaiden ylimääräisten lainanlyhennyserojen myötä. Kila toteaa kuitenkin, että kyseinen arvio tulevista ylimääräisistä lainanlyhennyksistä saattaa olla hyödyllinen tieto tilinpäätöksen lukijalle.

Kaksi pointtia, mitä kannattaa napata korvan taakse kyseisestä lausunnosta:

  1. Varovaisuuden periaatteen mukainen tilinpäätöksen lukijan ”suojaaminen” – vaikka olisi ennakoitavissa ylimääräisiä lainanlyhennyksiä, nämä eivät kuitenkaan ole täysin varmoja ja siksi niitä ei voida netottaa liitetiedoissa esitettävää velkavastuuta vasten. Muuten lukija saattaa saada liian ruusuisen kuvan tilinpäätöksestä.
  2. Pakollisia liitetietoja voidaan kirjanpitovelvollisen halutessa täydentää myös positiivisella informaatiolla. Tässä tapauksessa velan täysimääräisen esittämisen lisäksi voidaan esittää kirjanpitovelvollisen arvio ylimääräisistä lainanlyhennyksistä, kunhan arvio on luotettava ja huomioidaan taas se varovaisuuden periaate! Tilinpäätöksen lukijaa ei saa johtaa harhaan eli oikea ja riittävä kuva tulee toteutua myös näiden ns. ylimääräisten liitetietojen myötä.