Uutiset ja tiedotteet

KILA:n uusi lausunto tekijänoikeuskorvauksista

KILA on julkaissut uuden lausunnon Tekijänoikeuskorvausten merkitsemisestä tekijänoikeusjärjestön tilinpäätökseen (2050/2023). Lausunnossa pohditaan, tuleeko tekijänoikeusjärjestön esittää tuloslaskelmalla yhdistyksen tuottona keräämänsä tekijänoikeuskorvausten kertymät, jotka se tilittää edelleen äänitteiden oikeudenhaltijoille, vai tulisiko sen käsitellä korvaukset taseessa läpikulkueränä.

KILA lähtee lausunnossaan liikevaihdon määritelmästä ja viittaa useisiin aiempiin lausuntoihinsa liikevaihtoon merkitsemisestä. Esimerkiksi lausunnoissa 2028/2022 ja 2018/2021 on käsitelty tätä teemaa laskutuspalveluyritysten näkökulmasta ja todettu, että liikevaihtona tulee esittää ainoastaan kirjanpitovelvollisen itsensä suorittamaa palvelutuotantoa.

Mitä tulee kyseiseen hakijan tapaukseen KILA toteaa, että se ei pysty annetuilla tiedoilla antamaan tyhjentävää vastausta siitä ovatko edelleen tilitettävät tekijänoikeuskorvaukset puhtaasti läpikulkuerä. Kirjanpitovelvollisen tulee tehdä itse oma tulkintansa aiheesta. KILA korostaa tilinpäätöksen antaman oikean ja riittävän kuvan vaatimusta, jota tulee painottaa menettelytapaa valitessa sekä suosittaa antamaan valitusta menettelystä liitetiedon. Sen sijaan järjestön edunsaajilta perimät palkkiot sekä niin sanotut jakamatta jääneet tekijänoikeuskorvaukset ovat KILA:n mukaan selkeästi järjestön varsinaisen toiminnan tuottoa.

KILA:n lausunto kuvaa hyvin liikevaihdon ja varsinaisen toiminnan tuoton määrittelyn hankaluutta tilanteissa, joissa suoritetuotanto ei ole täysin yhtiön omissa käsissä. Käsittelytapaa valitessa on tärkeää pitää mielessä tilinpäätöksen ulkopuolinen lukija ja hänen mahdollisuutensa saada mahdollisimman todenmukainen kuva yhtiön tulontuottamiskyvystä ja taloudellisesta asemasta.

KILA:n jäsen Leena Rekola-Nieminen analysoi lausuntoa tarkemmin tulevissa Tilisanomissa Nuijan kopautuksia -palstallaan.