Uutiset ja tiedotteet

Pienyritysten arvonlisäverotukseen muutoksia vuonna 2025

Pienyrittäjän arvonlisäverotus

Verohallinto tiedottaa, että pienten yritysten arvonlisäverotukseen on tulossa 1.1.2025 alkaen monia uudistuksia. Uudistukset koskevat kaikkia EU:n jäsenvaltioita. Muutosten taustalla on EU:n pienyritysdirektiivi, jonka tavoitteena on vähentää pienyritysten hallinnollista taakkaa, luoda EU:n alueella sijaitseville pienyrityksille tasavertaiset toimintamahdollisuudet sekä edistää kansainvälisen kaupan kehitystä.

Alarajahuojennus poistuu

Pienet yritykset eivät voi enää saada alarajahuojennusta vuodelta 2025, vaikka yrityksen liikevaihto jäisi alhaiseksi. Muutos koskee kaikkia pienyrityksiä.

Vähäisen toiminnan raja-arvo

Uudistuksen myötä vähäisen toiminnan raja-arvo Suomessa voi muuttua. Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Nykyisin, jos yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa, yrityksen ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi.

Jokainen EU:n jäsenvaltio voi päättää itse kansallisen vähäisen toiminnan verovapautuksen raja-arvon, joka voi kuitenkin olla enintään 85 000 euroa.

Pienyritysten erityisjärjestelmä kansainvälistä kauppaa käyville yrityksille

EU:n alueella otetaan käyttöön pienyritysten erityisjärjestelmä, jonka myötä vähäisen toiminnan verovapautuksen soveltamisala laajenee myös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneeseen yritykseen. Nykyisin verovapautus voidaan myöntää yrityksille vain niiden sijoittautumisvaltiossa.

Järjestelmän käyttö on vapaaehtoista. Jos yritys haluaa hyödyntää verovapautusta toisessa EU-maassa, sen pitää rekisteröityä erityisjärjestelmään sijaintivaltiossaan. Verovapautta voi hyödyntää yritys, jonka liikevaihto EU-alueella on enintään 100 000 euroa eivätkä myynnit ylitä vähäisen toiminnan kansallista raja-arvoa kohdemaissa.

Kansallista lainsäädäntöä valmistellaan

Hallituksen esitystä valmistellaan parhaillaan valtiovarainministeriössä. Verohallinto ohjeistaa muutoksista tarkemmin sen jälkeen, kun kansallinen lainsäädäntö on vahvistettu.

Lisätietoa Verohallinnon tiedotteesta.