Uratarina

Pitkäjänteisellä työllä KLT- ja PHT-tenttien parhaiksi

Syksyllä 2020 järjestetyn KLT-tentin priimus oli Antti Vuorinen. Johanna Sivonen puolestaan kiri PHT-tentin parhaaksi. Molempien menestys perustuu pitkäjänteiseen ja määrätietoiseen opiskeluun.

Antti Vuorinen työskentelee kirjanpitäjänä Taloushallinta Uniikki Oy:ssä, jonka työpaikkahaastattelussa hän kävi samalla viikolla kuin suoritti KLT-tentin.

– Maanantaina pidin vapaata, tiistaina tein tentin ja perjantaina kävin haastattelussa, Vuorinen muistelee.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen kului kymmenkunta vuotta ennen kuin Vuorinen innostui toden teolla opiskelusta. Taloushallinto alkoi kiinnostaa, sillä se ­tuntui monipuoliselta ja töitä taatusti tarjoavalta alalta.

– Päätin kouluttautua tradenomiksi. Työskentelyn taloushallinnossa aloitin, kun suoritin ammattikorkeakoulun opintoihin kuuluvan harjoittelun vuonna 2014. Myöhemmin kauppatieteiden maisteri -opin­tojen ohella jatkoin osa-aikaista työskentelyä kirjanpidon parissa ja kävin kokeilemassa tilintarkastustakin.

Saatuaan maisterin paperit plakkariin vuonna 2018 Vuorinen päätti pitää opinnoissaan pienen hengähdystauon. Motivaatio opiskeluun silti säilyi, ja erityisesti kiinnosti alan yritysten arvostama KLT-tutkinto.

Opiskelua omaan tyyliin

Kirjanpidossa Vuorista viehättävät sekä verotukseen ja lakeihin perustuvat teoreettiset taustat että käytännön toteutus.

– Työssä minua motivoi eniten asiakkaiden auttaminen. KLT-tutkinto mahdollistaa asiakastyössä keskeisten tietojen ja taitojen testaamisen.

Valmistautumisessaan KLT-tenttiin Vuorinen nostaa esille aiemman opiskelun ja työkokemuksen merkityksen. Yritysjuridiikka-nimisen maisteriohjelman myötä hän tottui lukemaan oikeudellisia tekstejä ja läpikäymään vero-oikeudellisia asioita.

Tentin lähestyminen toki tiivisti opiskelun meininkiä.

– Pidin tenttiin valmistautumista parin kuukauden projektina. Kesällä kävin kirjastossa lukemassa tenttikirjallisuutta. Koska koko ajan tein töitä, opiskelu painottui viikonloppuihin. Muihin harrastuksiin ei aikaa liiennyt.

– En mennyt millekään kurssille ja etukäteen tutustuin vain yhden vanhan tentin kysymyksiin. Oleellista oli löytää oma paras tapa opiskella ja oppia eikä stressata liikaa.

Vuorinen ei vielä ole päättänyt, mitä opiskelisi jatkossa. Ainakin taloustiede ja koodaaminen kiinnostaisivat.

Ravintolakokista palkkahallinnon asiantuntijaksi

Johanna Sivonen muutti lukion jälkeen vuonna 2007 Kajaanista Turkuun. Samalla hän aloitti työskentelyn ravintola-alalla ja kouluttautumisen ravintolakokiksi.

– Olen aina ollut tarkka rahoistani. Kokin töitä tehdessä minulle tuli tavaksi tarkistaa perusteellisesti palkkaerittely. Onko kaikki lisät varmasti maksettu ja oikein?  Siitä heräsi laajempi kiinnostus palkkahallintoa kohtaan.

Sivonen päätti ryhtyä töiden ohella opiskelemaan merkonomiksi. Valmistuttuaan hän aloitti toimistosihteerinä – jonka tehtäviin kuului myös henkilöstö- ja palkkahallintoa – ja jatkoi sen ohella opiskelua tradenomiksi. Sittemmin hän siirtyi työskentelemään palkkahallinnon asiantuntijana Finvoicer Group Oy:ssä

– Palkkahallinnon kiinnostavuus perustuu toiminnan merkityksellisyyteen. Koskettaahan se kaikkia palkansaajia.

Uutta uraan ja varmuutta työskentelyyn

PHT-tutkinto merkitsi Sivoselle johdonmukaista jatkoa kouluttautumisessa.

– Pidän kaikkea koulutusta hyvänä ja tavoittelemisen arvoisena. PHT-tutkinto avaa uralla uusia mahdollisuuksia ja tuo työskentelyyn varmuutta.

– PHT-tutkinto merkitsee myös lisä­arvoa yritykselle, sillä se viestii asiakkaille palkkahallinnon perusteellisesta osaamisesta, Sivonen tuumii.

PHT-tentin edellyttämää perustietämystä Sivonen sanoo saaneensa työssään vuosien varrella. Tätä pohjaa hän täydensi osallistuessaan työnantajan tukemana Taloushallintoliiton järjestämään Palkkahallinnon erikoistumisohjelmaan. Viimeisinä viikkoina ennen koitosta Sivonen kertasi vielä sekä tenttiaineistoa että erikoistumisohjelman materiaalia.

– Tarkoituksena oli aiemmin aloittaa tenttiin valmistautuminen, mutta menin elokuussa naimisiin. Hääjärjestelyt vaativat veronsa ja aikansa.

Sivonen toivoo jatkossa voivansa laajentaa osaamistaan ja työtehtäviään myös kirjanpidon puolelle. Konkreettisia koulutustoiveita hänellä ei vielä ole.

– Digitalisaation edistyminen palkkahallinnossa korostaa tarvetta kehittää itseään asiakkaiden neuvonantajana. Nyt kuitenkin aion pitää pienen tauon opiskelussa ja nauttia elämästä.

Antti Vuorinen

Ikä: 37 vuotta
Koulutus: tradenomi, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2015
kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto 2018
KLT-tutkinto 2020
Työpaikat taloushallinnossa: Tilitoimisto Humberg Oy 2014–2016
Topcounter Group Oy 2016–2018
Tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy 2018
CD-Yhtiöt Oy 2019–2020
Taloushallinta Uniikki Oy 2020–
Harrastukset: juokseminen ja kuntosaliharjoittelu

Johanna Sivonen

Ikä: 32 vuotta
Koulutus: ravintolakokki, Turun ammatti-instituutti 2010
merkonomi, Turun ammatti-instituutti 2014
tradenomi, Turun ammattikorkeakoulu 2019
PHT-tutkinto 2020
Työpaikat palkkahallinnossa:
Aalteman Oy 2014–2017
Finvoicer Group Oy 2017–
Harrastukset: työmatkapyöräily ja touhuilu kahden koiran kanssa

Artikkelin on kirjoittanut Vesa Ville Mattila.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 1/2021.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.