Uutiset ja tiedotteet

Maatalouden tuotantorakennusten tuen hakuaika lokakuun loppuun

Maataloudenharjoittajat voivat hakea tilapäistä kiinteistöverotukea maatalouden tuotantorakennuksille. Tuen hakuaika päättyy lokakuun lopussa. Tukea voi hakea, jos maatalouden tuotantorakennuksista perittävä kiinteistövero on vähintään 10 euroa. Tuki on enintään 35 000 euroa. Tuotantorakennuksiin kohdistuvan kiinteistöveron voi saada kokonaisuudessaan takaisin kiinteistöverotukena. 

Lisätietoja Verohallinnon sivuilla: Tuen hakuaika päättyy lokakuun lopussa

Tukea haetaan Omaverossa ja Verohallinto tekee tukipäätökset marras–joulukuun aikana. Tuki maksetaan tilille vuoden loppuun mennessä. 

Maataloudenharjoittaja on oikeutettu tukeen, jos toiminta täyttää kaikki nämä Verohallinnon määrittelemät ehdot: 

  • Rehujen, poltto- ja voiteluaineiden, sähkön ja lannoitteiden osuus maatalouden menoista ennen varauksia, poistoja ja korkokuluja on vähintään 15 prosenttia vuonna 2022. Oma arviosi riittää. 
  • Et ole pakotelistalla Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi. 
  • Et ole saanut Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi muuta alkutuotannon kriisitukea niin, että tukien yhteismäärä ylittää 35 000 euroa vuonna 2022. Muulla kriisituella tarkoitetaan tässä tapauksessa Ahvenanmaan maakuntahallinnolta saatua tukea alkutuotantoa varten. Molempia tukia voi siis saada, mutta tukien yhteismäärä voi olla enintään 35 000 euroa.