Uutiset ja tiedotteet

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan

Pienyrittäjän arvonlisäverotus


Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää mietinnössään (VaVM 9/2024, He 50/2024), että arvonlisäverovelvollisuuden alaraja korotetaan 20 000 euroon nykyisestä 15 000 eurosta vuoden 2025 alusta alkaen.

Valiokunta korosti mietinnössään yritysten välistä kilpailuneutraliteettia, minkä vuoksi verovelvollisuuden alarajan tulee olla riittävän matala.

Verovelvollisuuden alarajan käyttöönoton tarkoituksena ei ole ollut vapauttaa verosta varsinaista ammatti- tai liiketoimintaa, vaan rajata verotuksen ulkopuolelle lähinnä harrastusluonteinen ja pienimuotoinen toiminta. Valiokunta katsoi, että alarajahuojennuksen poistamisen vaikutuksia on kuitenkin perusteltua lieventää alarajan maltillisella korotuksella.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö liittyy hallituksen esityksen, jonka mukaan arvonlisäverotuksen alarajahuojennus poistetaan vuoden 2025 alusta alkaen. Alarajahuojennuksen poistaminen perustuu direktiivin pakottavaan sääntelyyn eikä valiokunnalla ollut siihen huomautettavaa.

Alarajahuojennuksen poistaminen vaikuttaa yrityksiin, joiden tilikauden liikevaihto on välillä 0—30 000 euroa ja erityisesti sellaisiin yrityksiin, joiden liiketoimintaan liittyvät verolliset ostot ovat vähäisiä myyntiin nähden ja joiden myynti tapahtuu pääasiassa suoraan kuluttajille.

Voit tutustua valtiovarainkunnan mietintöön eduskunnan sivuilla.