Uutiset ja tiedotteet

Selvitys: arvonlisäveron nosto 25,5 prosenttiin aiheuttaa useita haasteita ohjelmistoille

ohjelmisto koodi

Arvonlisäverokannan muutos desimaalimuotoiseen 25,5 prosenttiin on lakiesityksen mukaan tarkoitus saattaa voimaan jo 1. syyskuuta 2024. Näin nopea aikataulu tulee hyvin todennäköisesti aiheuttamaan viivästyksiä laskutukseen. Kyselyissä ja ohjelmistotalojen keskustelutilaisuudessa selvisi, että muutos aiheuttaa monia erilaisia haasteita. Taloushallintoliitto on lähettänyt lausuntonsa asiasta Valtiovarainministeriölle.

Hallitus päätti kevään kehysriihessä 15.–16. huhtikuuta 2024 ehdottaa yleisen arvonlisäverokannan nostamista 25,5 prosenttiin. Kyse on yhdestä valtiontalouden sopeuttamistoimesta.

Hallitus antoi esityksenä lainmuutoksesta torstaina 30. toukokuuta ja laki astuu voimaan 1. syyskuuta 2024 alkaen.

Monet ohjelmistot eivät vielä taivu desimaalimuotoiseen alviin

TIEKE, Verkkolaskufoorumi ja Taloushallintoliitto toteuttivat laajan kyselyn ohjelmistokentälle, johon vastasi 46 taloushallinnon järjestelmien valmistajaa.

Kyselyyn vastanneet edustavat tasaisesti koko valmistajakenttää (laskutus-, kassajärjestelmä- ja taloushallinto-ohjelmistoja).

Suuryrityksiä vastanneista oli 19 prosenttia (liikevaihto yli 50 milj. euroa), keskisuuria 26 prosenttia, pieniä yrityksiä 20 prosenttia ja mikroyrityksiä 35 prosenttia (liikevaihto 2 milj. euroa tai vähemmän).

Kyselyssä tiedusteltiin, onnistuuko arvonlisäverokannan käsittely desimaalin tarkkuudella vastaajien ohjelmistoissa kyselyhetkellä huhti-toukokuussa 2024.

Vastaajista 30 prosenttia kertoi, että tämä ei ole vielä mahdollista.

Vastaavanlaisia tuloksia saatiin myös Taloushallintoliiton omasta kyselystä, jossa tiedusteltiin harvinaisempien taloushallinto-ohjelmistojen valmiuksia desimaalin sisältävän alvin muutokseen. Kyselyssä ei otettu huomioon taloushallintoalalla laajemmassa käytössä olevia ohjelmistoja, jotka olivat mukana vuoden 2023 ohjelmistotutkimuksessa.

Ohjelmistotalojen keskustelutilaisuudessa esiin useita haasteita

Ohjelmistoyrityksille järjestettiin 17. toukokuuta myös keskustelutilaisuus, jossa käytiin läpi arvonlisäverokannan desimaalikäsittelyn toteutusmahdollisuuksia ja -haasteita tällä aikataululla. Keskustelussa tuli ilmi useita erilaisia ongelmakohtia:

Asiakaskohtaisesti hallinnoidut ja räätälöidyt ohjelmistot aiheuttavat haasteita

Etenkin suuret yritykset hallinnoivat ohjelmistojaan omissa tai palvelintarjoajiensa konesaleissa. Ohjelmistot sisältävät usein huomattavia yrityskohtaisia räätälöintejä ja ohjelmistoista on käytössä hyvin eri-ikäisiä versioita.

Vaikka arvonlisäverokannan muutos saataisiin ohjelmoitua aikataulussa, voi uusien versioiden jakelu käyttäjäyrityksille olla käytännössä mahdotonta tällä aikataululla.

Yritysten järjestelmäkokonaisuudet muodostuvat useista integroiduista ohjelmistoista

Kokoluokasta riippumatta yrityksillä on käytössään yleensä useampia ohjelmistoja, jotka on usein hankittu eri toimittajilta. Arvonlisäverokannan desimaalit on toteutettava kaikkiin näihin järjestelmiin ja kokonaisuus on testattava asianmukaisesti.

Tämä asia koettiin erittäin haasteelliseksi myös niiden ohjelmistojen osalta, joissa on jo valmius desimaalimuotoiseen arvonlisäverokantaan.

Järjestelmien vaihtaminen suunnitellussa aikataulussa on erittäin vaikeaa

Suomessa on käytössä lukuisia ohjelmistoja, joita ei enää aktiivisesti ylläpidetä. Osaan näistä ohjelmistotoimittajat eivät tule toteuttamaan desimaalikäsittelyä.

Uusien ohjelmistojen hankinta ja käyttöönotto ei todennäköisesti onnistu yrityksille tällä aikataululla. Syyskuun alku tulee siis todennäköisesti olemaan aikataulullisesti haastava ehkä merkittävällekin osalle taloushallinnon järjestelmien valmistajista ja heidän asiakkaistaan.

Koska väärällä arvonlisäverokannalla laskuttaminen ei ole käytännössä eikä juridisesti mahdollista, on riskinä, että yritykset joutuvat lykkäämään laskutustaan, kunnes tarvittavat ohjelmistomuutokset on saatu käyttöön. Tämä aiheuttaa riskejä yritysten rahoitustilanteelle ja viivästyttää verokertymää.

Taloushallintoliitto lähetti lausuntonsa asiasta Valtiovarainministeriölle 17. toukokuuta. Lakiesitystä esitellään eduskunnalle arvion mukaan ensi viikolla (viikko 22).

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija Taloushallintoliitto

Markku toimii Taloushallintoliitossa verotuksen johtavana asiantuntijana. Markku kouluttaa verotuksen ja kirjanpidon teemoista sekä antaa jäsenneuvontaa.

Janne Fredman

Taloushallintoliitto

Janne toimii Taloushallintoliitossa taloushallinnon johtavana asiantuntijana sekä Tilisanomat-lehden päätoimittajana. Hän antaa myös jäsenneuvontaa.