“Nyt on aika nostaa alan arvostusta”

Kuva Antti Rantalaisesta

Taloushallintoliiton uuden puheenjohtajan Antti Rantalaisen mielestä liiton on kohennettava alan arvostusta ja tuettava jäsenyritysten digitalisoitumista.

Taloushallintoliiton uusi puheenjohtaja Antti Rantalainen tutustui Taloushallintoliiton hallitustoimintaan jo 1990-luvulla. Hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana vuonna 1994 ja puheenjohtajana vuosina 1996–2000. Rantalainen muistelee olleensa tuolloin liiton historian nuorin puheenjohtaja. 

2000-luvulla Rantalainen on keskittynyt Rantalainen Yhtiöiden johtamiseen sekä muihin luottamustoimiin. Hän innostui paluusta Taloushallintoliiton hallitukseen havaittuaan liiton mahdollisuudet uudistumiseen.

– Diplomi-insinööri Antti Soron valinta toimitusjohtajaksi tilitoimistomaailman ulkopuolelta osoittaa, että liitto haluaa uusiutua ja parantaa alan houkuttelevuutta nuorten potentiaalisten työn­tekijöiden silmissä. Alalle tarvitaan nuoria osaajia, joilla on intoa hyödyntää digitaalisuuden ja automaation mahdollisuudet tehokkaasti. Uskon, että Soro on oikea tekijä edistämään tätä.

Rantalainen iloitsee myös hallituksen uusista kasvoista, Mervi Hyvösestä ja Antti Ahosta. Liittoa on johtamassa toiminnan hyvin tuntevaa, kokenutta kaartia sekä uutta voimaa, joka tuo raikkaita näkemyksiä kehitystyöhön.

Töitä alan arvostuksen parantamiseksi 

Rantalaisen mielestä tilitoimistoalalla on tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia. Menestyminen edellyttää kuitenkin kehittymistä; on elinehto, että toimistot pystyvät muuntumaan asiakasyritystensä muuttuviin tarpeisiin. 

– Ne toimialat voittavat, jotka houkuttelevat parhaita nuoria. Alan kiinnostavuuden nostaminen nuorten silmissä onkin keskeisen tärkeää. Tilitoimistotyö on monipuolista, haastavaa ja mielenkiintoista, ja meidän pitäisi osata viestiä tämä ulospäin esimerkiksi yrittäjätarinoiden kautta, Rantalainen sanoo.

Hän näkee, että liitolla on nyt kaksi tärkeää kehitystehtävää: alan arvostuksen suunnitelmallinen parantaminen sekä jäsenyritysten tukeminen uudistumisessa ja sähköisten prosessien hyödyntämisessä. Rantalainen tietää, että erityisesti pienten tilitoimistojen on vaikea löytää arjen pyörityksessä resursseja omien toimintamalliensa ja palvelutuotteidensa kehittämiseen. Siksi liiton pitää tarjota työkaluja, koulutusta ja konsultaatiota, joiden avulla jäsenyritykset voivat rakentaa kilpailukykyään.

– Tilitoimistoilla on tärkeä rooli maamme pk-yritysten kumppaneina. Tämän roolin haluamme säilyttää. Se edellyttää sekä liitolta että tilitoimistoilta uudistumista ja edellä­kävijyyttä. Meidän on muututtava rutiineiden toteuttajista neuvonantajiksi, jotka auttavat asiak­kaita hallitsemaan ja hyödyntämään lisääntyvää taloushallinnon dataa yritystoimintansa kehittämisessä.

Lastenlapset auttavat irtautumaan työstä

Rantalainen tekee paljon töitä, mutta osaa myös viettää vapaa-aikaa. Hyvinkään kodista pääsee helposti luontoon ja purkamaan työstressiä liikunnan pariin. Rantalainen kertookin olevansa aktiivinen kuntoilija. Talvella hän sivakoi suksilla, kesällä liikuntamuoto vaihtuu juoksuun. 
Toinen Rantalaiselle tärkeä harrastus on lukeminen. Aika kuluu erityisen nopeasti, kun kädessä on historiapainotteinen romaani. Viime aikoina Rantalaista ovat kiehtoneet erityisesti Mika Waltarin klassikkoromaanit, kuten Mikael Karvajalka.

Kaikkein parasta vastapainoa työlle tuovat kuitenkin tyttären lapset. 

– Lastenlapsemme ovat kolme- ja puolivuotiaita. Heidän kansaan touhuaminen vieroittaa työstä kaikkein parhaiten, Rantalainen sanoo hymyillen.

Antti Rantalainen

  • Kauppaneuvos
  • Yrittäjä ja konsernin johtaja Rantalainen Yhtiöissä
  • Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, KLT, KHT
  • Luottamustehtävät: Toiminut 25 vuotta Hyvinkään kaupunginvaltuutettuna ja kahdeksan vuotta kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Jäsenenä Palvelutyönantajien hallituksen työvaliokunnassa, EK:n ja Perheyrittäjien yrittäjävaltuuskunnassa ja Keskuskauppakamarin valtuuskunnassa. Riihimäki-Hyvinkään kauppakamarin varapuheenjohtaja. Toiminut 25 vuoden ajan Suomen Yrittäjissä monissa luottamustehtävissä.

Hallituksen uudet jäsenet esittelyssä

Taloushallintoliitto valitsi hallituksensa uudeksi puheenjohtajaksi Antti Rantalaisen ja hallituksen uusiksi jäseniksi Mervi Hyvösen sekä Antti Ahon. Valinnat tehtiin liiton kesäpäivillä 5.–7. kesäkuuta.

Antti Aho, talous- ja henkilöstöjohtaja, Talenom

KTM Antti Aho on uusi kasvo Taloushallintoliitossa. Työnsä kautta hän on kuitenkin seurannut mielenkiinnolla liiton toimintaa. Ahon innostus hallitustyöhön kasvoi toimitusjohtaja Antti Soron kanssa käydyn keskustelun myötä. 

Aho on toiminut Talenomilla monissa tehtävissä käytännön kirjanpitotyöstä taloushallinnon konsultointiin, ohjelmistokehitykseen ja henkilöstöjohtamiseen. Hänellä on kokemusta myös koulutustehtävistä. 

Hallituksen jäsenenä Aho pyrkii edistämään oppilaitosyhteistyötä. Hänestä on tärkeää nostaa alan arvostusta ja houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. Myös alan koulutuksen tasoa tulisi nostaa. Aho toivoisi, että kirjanpidon opetuksessa keskityttäisiin mekaanisen oppimisen sijaan kirjanpidon raporttien syvällisempään ymmärtämiseen.

Aho peräänkuuluttaa liiton vahvaa roolia alan teknologisessa murroksessa. Hän toivoo liiton toimivan muutoksessa edelläkävijänä ja vaikuttavan aktiivisesti teknologioiden sääntelyyn ja standardeihin. Liiton tulisi Ahon mielestä myös auttaa jäsenyrityksiä automaation käyttöönotossa, asiantuntijuuden kasvattamisessa ja asiakasrajapinnassa toimimisessa. 

Työnsä vastapainona Lempäälässä asuva Aho harrastaa urheilua, mökkeilyä ja lukemista. Miehen lajikirjoon kuuluvat pyöräily, lenkkeily, sulkapallo, melonta ja hiihto. Kesämökillä mieli rentoutuu kalastaessa ja nikkaroidessa.

Mervi Hyvönen, Tilitoimisto Salo Oy

KLT, KTM Mervi Hyvönen on ensimmäistä kertaa Taloushallintoliiton luottamustehtävässä. Liiton toimintaan hän on tutustunut toimimalla jäsenyrityksessä ja osallistumalla liiton järjestämiin koulutuksiin. Hyvösellä on vahva yhdistystoimintatausta: hän toimii esimerkiksi Alajärven Yrittäjien sihteerinä. Hyvönen lähti innolla myös Taloushallintoliiton hallitukseen, kun mahdollisuus siihen avautui.

Hyvönen on työskennellyt äitinsä perustamassa alajärveläisessä Tilitoimisto Salo Oy:ssä kymmenen vuotta. Kuuden hengen tilitoimistossa työtehtävät ovat moninaisia. KLT-kirjanpitäjän tutkinnon suorittaneen Hyvösen erikoisosaamista ovat kuitenkin kirjanpidon erityiskysymykset, kansainväliset asiat ja sähköisen taloushallinnon ratkaisut. Ennen nykyistä työtään Hyvönen on toiminut taloushallinnon opettajana.

Liiton hallitukseen Hyvönen haluaa tuoda erityisesti pienten tilitoimistojen ääntä. Hänelle tärkeitä teemoja ovat taloushallintoalan ja auktorisoitujen tilitoimistojen arvostuksen nostaminen sekä jäsenyritysten auttaminen ja tukeminen sähköisen taloushallinnon kehityksessä ja toimialan muutoksessa.

Vapaa-aikansa Hyvönen viettää aviomiehensä sekä perheen 5- ja 11-vuotiaiden lasten seurassa. Hän harrastaa lukemista, puutarhanhoitoa ja liikuntaa. Hyvösen lempilajeja ovat kuntosaliharjoittelu, lenkkeily ja maasto­pyöräily.

Hallitus kaudelle 2017–2018

Antti Rantalainen (pj), Hyvinkää, Tili­palvelu Rantalainen Oy
Tuomas Tahvanainen (vpj), Espoo, Leppävaaran Laskenta Oy
Antti Aho, Lempäälä, Talenom Oy
Aarto Hirvi, Helsinki, Yrityspalvelu Pentti Mäkinen Oy
Mervi Hyvönen, Alajärvi, Tilitoimisto Salo Oy
Juha Leviäkangas, Helsinki, Suomen Säätiötilipalvelu Oy
Marja Mustapää, Lappeenranta, Mikkelin Tilikeskus Oy
Matti Rantala, Espoo, PrimeSoft Consulting Oy
Kristiina Timperi, Lappeenranta, Azets Insight Oy
Johanna Vuorto-Honkala, Nurmijärvi, Ecomill Oy

Hallituksen varajäsenet:
Max Gylling, Tampere, Gylling Accounting Oy
Elina Salmivala, Pori, Econia Yritys­palvelu Oy

Artikkelin on kirjoittanut Tuomas Lehtonen.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 4/2017.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.