Uutiset ja tiedotteet

Näin työntekijäkokemus näkyy osana Mediatilin arkea

Työntekijäkokemus ja työntekijöiden tyytyväisyys työhönsä ovat entistä tärkeämpiä asioita taloushallintoalan yrityksissä samaan aikaan, kun ala kehittyy ja digitalisaatio kiihdyttää vauhtia.

Työntekijöiden tyytyväisyyteen ja työntekijäkokemukseen ei enää riitä vain, että työpaikan kahvipöydässä kysellään kuulumisia ja käydään silloin tällöin yhdessä istumassa iltaa. Työntekijät kaipaavat ja osaavat myös pyytää systemaattista tapaa toimia yhteisen hyvän edistämiseksi.

Yhdessä tekemällä vaikuttavampaa työnantajakuvaa

Mediatili työllistää 50 ammattilaista. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Savonlinnassa, Kokkolassa, Kyyjärvellä, Kuopiossa ja Imatralla. Mediatili haluaa olla nyt ja tulevaisuudessa kiinnostava työnantaja – sellainen, jonka työnantajakuva houkuttelee uusia osaajia taloon.

”Eri toimipisteillä on erilainen historia ja tapa toimia. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki tuntevat kuuluvansa yhteen Mediatiliin.”, toteaa Mediatilin henkilöstöpäällikkö Niina Pudas.

”On tärkeää, että ymmärrämme toisiamme ja annamme jokaisen vaikuttaa sekä olla mukana luomassa entistä parempaa huomista.”, Pudas jatkaa.

Mediatili Oy:n henkilöstöpäällikkö Niina Pudas ja eFace Oy:n toimitusjohtaja Linda Paasikallio pitävät työntekijäkokemusta taloushallintoalan yritysten yhtenä rekrytointivalttina.

Työntekijäkokemus nivoutuu yrityksen strategiaan, arvoihin, visioon ja missioon. Työntekijäkokemus näyttää myös, kuinka tärkeää on sitouttaa organisaation ammattilaiset heti alusta alkaen kehittämiseen. Kokemuksen kannalta on olennaista ymmärtää työntekijäkokemuksen kehittämisen olevan osa strategiaa, jatkuva prosessi, jossa työntekijäkokemusta pyritään parantamaan ja tuloksia seurataan jatkuvasti mittaamalla. Jatkuva mittaaminen antaa mahdollisuuden kehittää prosesseja entistä tehokkaammiksi siten, että liiketoiminta kasvaa ja työhyvinvointi lisääntyy.

“Työntekijäkokemus heijastuu asiakaskokemukseen ja liikevaihtoon, joten on myös liiketoiminnan etu pitää huolta työyhteisöstä. Hyvinvoivat ja sitoutuneet työntekijät ovat innostuneita ja kehitysmyönteisiä asiakastilanteissa. Vastaavasti työntekijät, jotka eivät ole tyytyväisiä työhönsä, saattavat olla vähemmän motivoituneita antamaan parastaan”, kertoo eFacen toimitusjohtaja Linda Paasikallio.

Tulokset käytäntöön ja prosessi entistä mitattavammaksi

Mediatilin selvitti työntekijäkokemuksen tasoaan työntekijäkokemusselvityksellä. Tulokset olivat kaikin puolin hyvät. Yrityksen johdolle oli kuitenkin tärkeää löytää kehityskohteita ja viedä niitä eteenpäin avoimesti ja yhdessä tehden.

”Valitsimme kehityskohteiksi sisäisen viestinnän, esihenkilötyön ja perehdyttämisen kehittämisen. Jokaiseen kehityskohteeseen on valittu yrityksemme sisältä oma työryhmä, joka edistää asiaa. Tavoitteena innostaa ja sitouttaa ammattilaisiamme kehitykseen ja toiminnan parantamiseen”, kertoo Pudas.

Jatkossa työntekijäkokemuksen parantaminen integroidaan vielä systemaattisemmin strategiaan ja yhtiön tavoitteisiin, jotta sillä saadaan selkeitä mitattavissa olevia hyötyjä.

Julkaisemme artikkelisarjan siitä, mitä työntekijäkokemus on ja miten sitä voi kehittää taloushallintoalan yrityksissä. Voit lukea kirjoitussarjan edellisen osan täältä.

Linda Paasikallio, toimitusjohtaja, eFace

Mediatili Oy hoitaa Taloushallintoliiton taloushallintoa.

Lue lisää aiheesta

Henkilöstörahaston voi perustaa nyt myös pienissä yrityksissä
Huhtikuun alusta voimaan tulleen lainmuutoksen mukaan henkilöstörahastojen perustaminen on mahdollista entistä pienemmissä yrityksissä. Henkilörahaston voi nyt perustaa, jos henkilöstöä on vähintään viisi ja yrityksen liikevaihto on vähintään 100 000 euroa. Nykyisin henkilöstörahaston perustaminen edellyttää vähintään kymmentä työntekijää ja yli 200 000 euron liikevaihtoa.