Jäsenille

Henkilöstöpäivä hahmotteli tilitoimistotyötä vuonna 2032

Miten hitsata henkilöstöä yhteen, kun kaksi tilitoimistoa yhdistää toimintonsa? Eräs vaihtoehto on laittaa koko henkilöstö suunnittelemaan miltä näyttää työ tilitoimistossa vuonna 2032. Näin toimivat kumppanuuden aloittaneet Pluscom taloushallinto Oy ja Eliko Oy.

Henkilöstöpäivän yhtenä ohjelmana oli siis aikamatka tulevaisuuden työpäivään. Työpajan aiheesta rakensi Taloushallintoliiton johtava asiantuntija, itsekin tilitoimistoyrittäjänä pitkään toiminut Mira Merikanto.

Työpajan teemoina olivat muun muassa toimialan kokonaiskuva, työskentelytavat tilitoimistossa, asiakkaat, osaaminen ja palvelujen laatu vuonna 2032 tilitoimistoalalla. Vaikka rutiinien automaatio kasvaa jatkossakin, yritys on kymmenenkin vuoden päästä yhtä kuin henkilöstönsä. Työntekijöillä olisi tulevaisuudessa laaja valinnanvapaus vaikuttaa omaan palkkaansa, työaikaansa ja työskentelypaikkaan myös tilitoimistoalalla. Tämä voisi toimia etuna, kun kilpaillaan osaavista työntekijöistä ja työnantaja pystyy huomioimaan yksilöt muuttuvissa elämäntilanteissa.

Pluscomin ja Elikon työntekijät arvioivat, että tulevaisuudessa työntekijöiden palkkatiedot, kannustimet ja sopimukset voisivat olla avoimia kaikille työyhteisön jäsenille. Palkka-avoimuudesta on keskustelu jo nyt jonkin verran mediassa ja julkisuudessa.

Henkilöstöpäivä tai työpaja?

Jos yrityksessäsi tarvitaan vastaavanlaista sisältöä henkilöstöpäivään tai tarvitset henkilöstön työpajaa, voit olla yhteydessä liiton johtaviin asiantuntijoihin Mira Merikantoon mira.merikanto@taloushallintoliitto.fi ja Janne Fredmaniin janne.fredman@taloushallintoliitto.fi.

Tilitoimiston asiakaskunnan kannalta henkilöstön eräs muutosvisio oli pienten yritysten lukumäärän kasvaminen entisestään. Toinen henkilöstön visio oli se, että paperiasiakkaita ei vuonna 2032 juurikaan ole.

Muutos ei pysähdy

Työpajan pohjalta henkilöstö tuli siihen lopputulokseen, että alalla jatkunut muutos ei pysähdy missään vaiheessa tulevaisuudessakaan. Näin ollen yritysten ja henkilöstön kannalta on hyvä puhua jatkuvasta muutoksesta. Suurimpina muutoksina alalla nähdään edelleen rutiinikirjausten automaatioasteen kasvaminen – automaatio on jatkossa yksi tiimin jäsen ja työkaveri.

”Ajatus jatkuvasta muutoksesta ei ole herättänyt henkilöstössä negatiivisia ajatuksia. Alahan on viimeisen 10 vuoden aikana muuttunut todella paljon ja siihen on jo totuttu. Olemme jo nyt ottaneet käyttöön työssämme automaatiota, tekoälyä, eri ohjelmistojen yhteen liittämistä sekä työskentelytavoissa hybridityömalleja erilaisin kommunikointivälinein. Näiden kehittymisessä haluamme olla mukana jatkossakin.”, kertoo Pluscomin toimitusjohtaja Jaakko Oikemus.

Tilitoimistot Pluscom taloushallinto Oy ja Eliko Oy perustivat yhteisen yrityksen ja kumppanuuden vuonna 2021. Tämän lisäksi Pluscom oli jo aiemmin tehnyt useita yrityskauppoja, joiden johdosto henkilöstön määrä on muuttunut viime vuosien aikana. Näiden johdosta yritykset halusivat järjestää yhteisen henkilöstöpäivän, jossa visioitiin tulevaisuuden taloushallintoa.

”Tulevaisuusteemainen henkilöstöpäivä hitsasi henkilöstöä hyvin yhteen.”, Oikemus kertoo.

Jos yrityksessäsi tarvitaan vastaavanlaista sisältöä henkilöstöpäivään tai tarvitset henkilöstön työpajaa, voit olla yhteydessä liiton johtaviin asiantuntijoihin Mira Merikantoon mira.merikanto@taloushallintoliitto.fi ja Janne Fredmaniin janne.fredman@taloushallintoliitto.fi.