Uutiset ja tiedotteet

Kiristystä Venäjään kohdistuviin pakotteisiin myös taloushallinnon saralla

EU on vuodesta 2014 asettanut Ukrainan tilanteen johdosta sanktioita Venäjää vastaan. Vuonna 2022 pakotteita on tullut merkittävästi lisää. Suomessa yritykset, ihmiset ja muut toimijat ovat velvollisia toimimaan pakotepäätösten mukaisesti niin sanotun pakotelain nojalla.

EU:n uusi asetusmuutos kiristää entisestään muun muassa kirjanpito- tai veroneuvontapalveluita ja yritys- ja liikkeenjohdon konsultointipalveluita. Kiristykset kohdistuvat Venäjälle rekisteröityihin yhtiöihin, olivatpa ne pakotelistalla tai ei.

PRH on julkaissut tiedotteen 3.6.2022 voimaanastuneesta EU:n neuvoston asetusmuutoksesta. Asetusmuutoksessa on taloushallintoalaan kohdistuvia kiristyksiä koskien muun muassa kirjanpito- tai veroneuvontapalveluita ja yritys- ja liikkeenjohdon konsultointipalveluita.

Kiristykset kohdistuvat Venäjälle rekisteröityihin yhtiöihin, olivatpa ne pakotelistalla tai ei. Poikkeuksena ovat ne venäläiset yhtiöt, jotka ovat EU-maihin rekisteröityneiden yhtiöiden tytäryhtiöitä tai näiden suoranaisessa määräysvallassa.

Suomalaisissa tilitoimistoissa lienee varsin harvinaista, että asiakkaana olisi venäläinen yhtiö. Tyypillisempi näky tilitoimiston asiakaskunnassa on venäläisen yhtiön suomalainen tytäryhtiö. Asetusmuutos ei suoranaisesti kiellä palveluiden tarjoamista tällaisille yhtiöille. Se voi kuitenkin joissain tapauksissa olla kiellettyä, mikäli tytäryhtiö toimii pakotteiden kiertämisen välineenä.

Vaikka tytäryhtiö ei täyttäisi kriteerejä pakotteiden kiertämisestä, on aina kuitenkin huomioitava EU:n pakotelista. Alla lisätietoja pakotelistasta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä.

Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Mitä tilitoimiston tulee tehdä täyttääkseen rahanpesulainsäädännön velvoitteet?

Kuva Mira Merikanto

Mira Merikanto

Kirjanpidon johtava asiantuntija Taloushallintoliitto

Mira toimii Taloushallintoliitossa kirjanpidon johtavana asiantuntijana. Hän myös kouluttaa kirjanpidon teemoista ja antaa jäsenneuvontaa. Hänellä on myös pitkä kokemus tilitoimistoyrittäjänä.

Janne Fredman

Taloushallintoliitto

Janne toimii Taloushallintoliitossa taloushallinnon johtavana asiantuntijana sekä Tilisanomat-lehden päätoimittajana. Hän antaa myös jäsenneuvontaa.