Yrittäjyys

Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilu

TE-keskus toteuttaa tänä vuonna kokeilun, jonka tarkoituksena on hankkia tietoa siitä, madaltaako rekrytointituki yritysten kynnystä palkata työntekijä ja onko tuella vaikutusta yritystoiminnan kasvuun. Kokeiluun valittujen yritysten on mahdollista saada tukea 10 000 euroa ensimmäisten työntekijöiden palkkoihin. Työsuhteiden tulee alkaa tämän vuoden loppuun mennessä.

TE-keskus on lähestynyt osaa yrittäjistä elokuun aikana kirjeitse ja kertonut käynnissä olevasta yksinyrittäjien rekrytointikokeilusta. Kirjeet on lähetetty satunnaisotannalla osalle sellaisia yrityksiä, joilla ei ole ollut yrittäjäasemassa työskentelevien henkilöiden lisäksi ulkopuolista henkilökuntaan viimeisen 12 kuukauden aikana ja joiden liikevaihto on ollut vuonna 2021 vähintään 15 000 euroa, mutta kuitenkin enintään miljoona euroa. Kirjeen saaneet yritykset kuuluvat kokeilun piiriin.

Kokeiluun valitaan 1 165 yritystä. Näitä yrityksiä verrataan kokeilun jälkeen verrokkiryhmään, joilla ei ole ollut mahdollista saada vastaavaa tukea. Kokeilun tarkoituksena on hankkia tietoa siitä, madaltaako rekrytointituki yritysten kynnystä palkata työntekijä ja onko tuella vaikutusta yritystoiminnan kasvuun. Aiemmin tämän kaltaisia kokeiluja tehty esimerkiksi perustulokokeilun yhteydessä.

Kokeiluun valitun yrityksen on mahdollista saada tukea 10 000 euroa ensimmäisten työntekijöiden palkkoihin. Tukea maksetaan 50 prosenttia palkoista enintään 12 kuukauden aikana. Työsuhteiden tulee alkaa viimeistään 31.12.2022. Kokeiluun valittavien yritysten tulee täyttää rekrytointituen edellytykset, jotka on määritelty kokeilua varten säädetyssä laissa (Laki rekrytointitukikokeilusta). 

Kokeilu päättyy 31.12.2023 ja arviointi kokeilun vaikutuksista käynnistyy keväällä 2024. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan kokeilun tuloksia!

Lisätietoja:

Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilu – TE-palvelut

Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilu – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Laki rekrytointitukikokeilusta 20/2022 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®