Uutiset ja tiedotteet

Suomi.fi -tarkenteissa vielä kehitettävää

Suomi.fi -valtuuksien käyttö on saatu varsin hyvälle tolalle tilitoimistoissa ja palvelusta on alettu saada jo hyötyjä irti. Suomi.fi palveluun kytkeytyvien viranomaisten palveluissa on kuitenkin vielä kehitettävää. Läheskään kaikki viranomaiset eivät ole vielä ottaneet käyttöön tarkenteita.

Tarkenteiden avulla:

  • pääsy tilitoimiston asiakasyrityksen tietoihin tietyn viranomaisen palveluissa voidaan rajata vain niille tilitoimiston työntekijöille, jotka hoitavat kyseisen asiakkaan asioita
  • asiakas voi rajata tilitoimiston hoitamaan vain tietyn organisaatioyksikkönsä asioita (tämä on mahdollista/tarpeellista vain osassa viranomaispalveluja).

Tarkenne tuo turvaa

Tarkenteiden kehittäminen kuntoon kattavasti on tarpeen muun muassa asiakasyritysten työntekijöiden tietosuojan ja yritysten liikesalaisuuksien vuoksi. Suurilla tilitoimistoilla on tuhansia asiakkaita ja satoja työntekijöitä.  Nyt tarkenteiden puuttumisen vuoksi tilitoimiston jokainen työtekijä pääsee käsiksi sellaistenkin yritysten tietoihin, joiden käsittely ei hänen työhönsä kuulu. Näin voi olla mahdollista esimerkiksi ilmoitusten lähettäminen, lupatietojen katseleminen, tietojen välittäminen ja ylipäätään asiakkaan puolesta toimiminen.

Tarkenteiden ottaminen käyttöön on ollut kunkin Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävän viranomaisen vastuulla. Esimerkiksi Verohallinto ja KELA ovat ottaneet varmenteet käyttöön varsin kattavasti, mutta useat viranomaiset eivät ole ottaneet niitä käyttöön lainkaan tai ne on otettu käyttöön vajavaisesti.

Laitetaan tämä asia yhdessä kuntoon!

Tietosuojan tai liikesalaisuuksien suojan kannalta keskeisinä esimerkkeinä voidaan mainita:

  • Palkkatuen hakeminen (TE-rahoitusasiointi)
  • Palkkatietojen käsittely (Palkka.fi)
  • Yritysrahoituksen hakeminen (Valtiokonttori)
  • Luottojen ja vakuuksien katselu (Valtiokonttori)
  • Tullin asiointipalvelu (Intrastat, luvat, asiakastiedot, sanomailmoittaminen)
  • Työttömyysvakuutusmaksutietojen ylläpito

Digi- ja väestövirasto DVV suunnittelee ratkaisua, jossa tarkenteiden käyttöönotto tehdään eri viranomaisille entistä helpommaksi. Taloushallintoliitto ottaa yhteyttä asianomaisten viranomaisten vastuuhenkilöihin ja perustelee kehitystarvetta. Tilitoimistot ovat valmiita uuteen valtuutussavottaan tarkenteiden saamiseksi käyttöön!

26.10.2021
Pienyrityksen tietoturvan muistilista
Pienissäkin yrityksissä tietoturvan perusasiat ovat tärkeässä roolissa, sillä niiden laiminlyönti voi aiheuttaa paitsi tietoturvariskin, myös liiketoimintariskin. Tässä koostettuna pienyrityksen tietoturvan muistilista.