Uutiset ja tiedotteet

Verohallinto aloittaa uudenlaisen tilitoimistojen ohjauksen

asiakaspalvelija tietokone puhelu

Verohallinto aloittaa kesästä 2024 alkaen uudenlaisen tilitoimistojen ohjauksen, jossa tilitoimistoon otetaan suoraan yhteyttä. Sen tavoitteena on sujuvoittaa Verohallinnon ja tilitoimistojen työtä.

Verohallinnossa on tunnistettu asioita, joiden kohdalla on hyödyllistä olla yhteydessä tilitoimistoon sen sijaan, että oltaisiin suoraan yhteydessä tilitoimistojen asiakkaisiin. Uudenlaisen ohjauksen tavoitteena on sujuvoittaa sekä Verohallinnon että tilitoimistojen työtä.

Tilitoimistot ovat Verohallinnolle tärkeitä sidosryhmäkumppaneita ja suuri osa yritysten ilmoituksista tulee Verohallinnolle tilitoimistojen kautta.

Tarkoituksena ohjauksessa on parantaa Verohallinnon ja tilitoimistojen välistä yhteistyötä ja sillä pyritään kaikkia osapuolia hyödyttävään lopputulokseen. Ongelmien juurisyitä on tarkoitus selvitellä yhdessä.

Millaisia asioita tilitoimisto-ohjauksessa selvitetään?

Ohjauksen aiheena voivat olla esimerkiksi toistuva ilmoitus-, menettely- tai laintulkintavirhe. Yleensä kyseessä ovat asiat, jotka toistuvat hyvin samanlaisina tai jotka vaikuttavat useaan asiakkaaseen.

Ne hankaloittavat Verohallinnon prosesseja ja aiheuttavat manuaalista virkailijatyötä, ja vastaavasti asiakkaille ja tilitoimistoille ne voivat aiheuttaa selvitystyötä ja verotuksen tai halutun verotuspäätöksen viivästymistä.

Uuden toimintatavan on tarkoitus luoda suoraa keskusteluyhteyttä Verohallinnon ja tilitoimistojen välille. Tilitoimisto ei välttämättä ole ollut tietoinen ongelmasta ja voi saada ohjauksesta uutta tietoa. Verohallinto saa tietoa verotuksellisista haasteista ja kehittämistarpeista sekä suoraa palautetta, mikäli haasteet johtuvat esimerkiksi heidän palveluissaan ilmenevistä ongelmista.

Ohjauksen myötä tilitoimiston työtaakka toivottavasti vähenee, kun useaan asiakkaaseen kohdistuva ongelma voidaan selvittää kerralla eikä tapauskohtaisesti ja mahdollisen jälkikäteisselvittelyn määrä pienenee.

Miten ohjaus käytännössä tapahtuu?

Verohallinto voi olla yhteydessä tilitoimistoon esimerkiksi puhelimitse asiasta, jossa se on tunnistanut tarpeen tilitoimiston ohjaamiseen. Verohallinto saattaa jossain tilanteissa kokeilla myös ohjauskirjeiden lähettämistä tilitoimistoille.

Yhteyttä otetaan lähtökohtaisesti niihin tilitoimiston henkilöihin, joiden yhteystiedot ovat Verohallinnolla tiedossa tai jotka löytyvät tilitoimiston verkkosivuilta. Puhelu tai yhteydenotto voidaan tarvittaessa ohjata eteenpäin tilitoimistossa oikealle henkilölle.

Havaitusta haasteesta keskustellaan tilitoimiston kanssa ja selvitetään, onko se sellainen, johon tilitoimistolla on mahdollisuus vaikuttaa. Tilitoimistolle annetaan myös tarvittavaa tukea ja ohjausta ongelman ratkaisemiseen.

Tilitoimistojen ohjaus aloitetaan kesällä 2024.

Kysymyksiä ohjauksesta voi laittaa Verohallinnolle osoitteeseen yhteistyo@vero.fi.

Voit lukea aiheesta myös Verohallinnon sivuilta.

Lue lisää Kanavalta