TAL:n hallitus: Kaikki asiakassopimukset kirjallisiksi 30.6.2020 mennessä

Kaikilla liiton jäsenillä tulee olla 30.6.2020 alkaen kaikkien talous- ja palkkapalveluasiakkaiden kanssa hyvän tilitoimistotavan mukainen voimassa oleva kirjallinen toimeksiantosopimus.

Taloushallintoliiton hallitus on tehnyt elokuussa 2019 päätöksen, että kaikilla liiton jäsenillä tulee olla kaikkien talous- ja palkkapalveluasiakkaiden kanssa hyvän tilitoimistotavan mukainen voimassa oleva kirjallinen toimeksiantosopimus 30.6.2020 alkaen. Tämä tarkoittaa käytännössä ajantasaista toimeksiantosopimusta palveluista sekä lainsäädännön vaatiman sopimuksen tekemistä henkilötietojen käsittelystä.

Tällä hallituksen päätöksellä kumottiin 18.5.2005 annettu liiton hallituksen päätös, jonka mukaan niin sanottujen vanhojen asiakkaiden palvelua voi jatkaa suullisin sopimuksin. Käytännössä sopimusten kattavuutta tullaan arvioimaan syksyn 2020 tilitoimistotarkastuksissa.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 2/2020.

KILA:n lausunto yhtiölainallisten asunto-osakkeiden käsittelystä
Kirjanpitolautakunta julkaisi perjantaina 9. toukokuuta uuden lausunnon yhtiölainallisten asunto-osakkeiden käsittelystä asuntosijoittajan tilinpäätöksessä. KILA ottaa kantaa asunto-osakesijoittamista harjoittavan yhtiön omistamien yhtiölainallisten asunto-osakkeiden hankintamenojen tasearvon päivittämiseen sekä tilinpäätöksessä annettaviin liitetietoihin.
24.05.2023
Maaseudun yritysrahoitus uudistuu, tarjolla 500 miljoonaa – lisätietoa webinaaritallenteesta
Taloushallintoliitto järjestää webinaarin maaseudun yritystuista ja niiden hakemisesta 16. toukokuuta. Webinaari tähtää taloushallinnon ammattilaisen perustietojen lisäämiseen maaseudun yritysrahoituksesta. Tavoitteena on, että webinaarin myötä tilintoimisto pystyy tuottamaan parantuneella talousneuvonnalla ja ohjaamisella lisäarvoa asiakkaalle osana tilitoimiston palveluja