Uutiset ja tiedotteet

Onko sinulla useampi taloushallintoalan pätevyys? Muutoksia ylläpitovaatimuksiin

Tili-instituuttisäätiön hallitus on muuttanut useampaa taloushallintoalan pätevyyttä ylläpitävien koulutusvaatimuksia. Jos asiantuntijalla on enemmän kuin yksi taloushallintoalan pätevyys, ylläpitovaatimus on 6 koulutuspäivää ylläpidettävää pätevyyttä kohden.

PHT-tutkinnosta tuli säätiön ylläpidon alainen asiantuntijatutkinto vuonna 2019. Siitä lähtien sekä KLT- että PHT-pätevyyttä ylläpitävien koulutusvaatimus on ollut yhteensä 8 koulutuspäivää kolmen vuoden raportointikaudelta. Sääntömuutoksen myötä pätevyyttä kohden vaaditaan 6 koulutuspäivää pätevyyden ydinosaamisalueilta.

Esimerkiksi sekä KLT- että PHT-pätevyyttä ylläpitävän asiantuntijan tulee raportoida 6 päivää KLT-ylläpidon ydinosaamisalueiden aiheista ja 6 päivää PHT-ylläpidon ydinosaamisalueiden aiheista. Kokonaisuudessaan koulutusvaatimus on siis 12 koulutuspäivää kolmen vuoden raportointikaudelta.

Kolmea eri pätevyyttä ylläpitävän tulee KLT- ja PHT-ylläpitokoulutusten lisäksi raportoida 6 päivää TNT-ylläpidon ydinosaamisalueiden aiheista. Tässä tapauksessa koulutusvaatimus on 18 koulutuspäivää raportointikaudelta.

”Meiltä löytyy jo yli 170 useamman asiantuntijatutkinnon suorittaneita huippuosaajia ympäri Suomea. Väliaikaiseksi tarkoitetuista siirtymävaiheen kevyemmistä ylläpitovaatimuksista siirrytään nyt ns. normaaliin tilaan. Ylläpitovaatimusten muutoksella pyrimme varmistamaan, että asiantuntijoiden osaaminen ja ammattitaito pysyvät ajan tasalla ja kehittyvät kaikkien eri pätevyyksien osaamisen alueilla”, sanoo Ari Lahdenkauppi Tili-instituuttisäätiöstä.

”Esimerkiksi KLT- ja PHT-asiantuntijan osaamissisällöt ovat hyvin erilaisia. Vaikka kirjanpito ja palkanlaskenta jossain määrin risteävät keskenään, pääosin ne edellyttävät erilaista ammattiosaamista ja näin ollen erilaisia koulutussisältöjä ylläpitoon.”

Koulutusvaatimuksen muutos tulee voimaan vuodesta 2024 alkaen. Se tulee koskemaan raportointikaudella 2023–2025 raportoivia KLT-, PHT- ja TNT-asiantuntijoita, jotka ylläpitävät useampaa kuin yhtä pätevyyttä.

Jos asiantuntijalla on yksi taloushallinnon pätevyys, sen ylläpidon koulutusvaatimus tulee jatkossakin olemaan 8 koulutuspäivää kolmen vuoden raportointikaudelta.