Uutiset ja tiedotteet

Veronkannon sujuvoittaminen mukaan hallitusohjelmaan

Taloushallintoliiton, Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Yrittäjien ja Veronmaksajien keskusliiton ajama uudistus veronkantolain selkeyttämiseksi on edennyt pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitusohjelmaan.

Hallitusohjelmassa sivulla 14 todetaan, että “hallitus sujuvoittaa veronkantoa ja parantaa verotuksen ennakoitavuutta. Veronkannon digitalisoitumista jatketaan.” Hallitusohjelma ei avaa tarkemmin mitä, miten ja milloin aiheelle tehdään. Ohjelma ei myöskään erittele sitä, mikä on uudistuksen vaikutus valtion verotuottoihin vuositasolla.

Myös Verohallinto on kannattanut monta vuotta veronkannon sääntöjen yksinkertaistamista saman suuntaisesti, miten etujärjestöt ovat aiheesta puhuneet. Hallitusneuvottelujen alla Taloushallintoliiton tietoon tuli myös, että valtiovarainministeriö antoi tukensa veronkannon uudistukselle ja ajoi asiaa myös omissa hallitusohjelmatavoitteissaan. Tämä kertoo siitä, että veronkannon lainsäädäntöön ja siitä käytännön työhön juontuvat ongelmat on vihdoin tunnustettu ministeriön ja hallituksen tasolla. Missä aikataulussa veronkannon uudistus etenee, siitä ei ole vielä tietoa.

Teimme yhdessä muiden asiaa ajaneiden etujärjestöjen kanssa keväällä kyselytutkimuksen, jonka mukaan taloushallintoalalla tehdään veronkannon monimutkaisuuden vuoksi jopa 500 000 ylimääräistä työtuntia vuodessa. Näiden ylimääräisten työtuntien hinta on jopa 15 miljoonaa euroa tarpeettomia palkkakuluja taloushallintoalalla. Veronkannon yksinkertaistuessa voimme toivoa, että alan ammattilaisten työtunnit voitaisiin jatkossa kohdentaa paremmin tuottavaan työhön.

Etujärjestöt ovat jo vuosia keskustelleet Verohallinnon kanssa veronkantolain muuttamiseksi ja Verohallinto on selvittänyt aihetta myös sisäisesti. Poliittinen tahto uudistuksen tueksi on puuttunut, mutta nyt vaikuttaa siltä, että muutos olisi mahdollinen seuraavan neljän vuoden aikana.

Lue lisää

Kyselytutkimus: 500 000 tuntia työaikasäästöä veronkantolakia muuttamalla – “Enää puuttuu poliittinen tahto”
Verojen maksujen ja palautusten käsittely aiheuttaa vuositasolla 500 000 tarpeetonta työtuntia ja lähes 15 miljoonan euron edestä turhaa työtä tilitoimistoissa ja yrityksissä, selviää Taloushallintoliiton helmikuussa tekemästä kyselytutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi yli 600 taloushallinnon ammattilaista tilitoimistoista ja yritysten talousosastoilta.