Uutiset ja tiedotteet

Maksuliikenteessä hitautta – vaikutuksia Suomessa asuvien venäläisten palkanmaksuun

Pankeista ainakin OP on ilmoittanut, että maksuliikenteessä Suomessa asuville venäläisille on ollut hitautta; Palkka on jäänyt tulematta useiden Suomessa asuvien venäläisten tileille – pakotteet voivat viivästyttää maksuja, sanoo OP. Myös tilitoimistot ovat raportoineet viiveistä maksuunpantujen palkkojen siirtymisessä venäläisen palkansaajan tilille. Syynä viiveisiin ovat lainsäädännön edellyttämät pakotelistatarkastukset. Pankkien täytyy varmistua siitä, että ne eivät välitä maksuja pakotteiden piirissä olevien henkilöiden pankkitileille.

Näkemyksemme mukaan mahdolliset viiveet eivät velvoita työnantajaa tai palkanmaksua hoitavaa tilitoimistoa muuttamaan palkanlaskennan aikatauluja. Tarvittaessa työntekijän tilannetta voidaan yksittäistapauksissa helpottaa esimerkiksi maksamalla palkkaennakkoa. Jos maksut eivät lainkaan siirry työntekijän pankkitilille tai työntekijältä evätään pankkitili, palkka voidaan tarvittaessa myös maksaa käteisellä. Käteismaksua käytettäessä on huomioitava työsopimuslain ja kirjanpitolain vaatimukset. 

Työsopimuslain 2:16§ mukaan:  
  • Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä. Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä. 
  • Maksaessaan palkan työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Käteisenä rahana maksetusta palkasta työnantajalla on oltava työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys. 
Kirjanpitolain 2:5§ mukaan:
  • Käteisenä rahana maksettua palkkaa koskeva työsopimuslain 2 luvun 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys on päivättävä ja liitettävä tämän luvun 5 §:n mukaiseen tositteeseen. 

Käytännössä käteispalkat maksaa yleensä työnantaja eikä tilitoimisto. Työnantajan tulee ottaa työntekijän kuittaus joko kirjallisena tai sähköisellä allekirjoituksella. Allekirjoitettu tosite tulee liittää palkkakirjanpitoon. Työnantajan on tarvittaessa ennen maksua syytä varmistua siitä, ettei työntekijä ole kansainvälisten talouspakotteiden piirissä.

Aiheesta lisää