Uutiset ja tiedotteet

Kevätkokous hyväksyi uuden tilitoimistoyhteistyöjäsenyyden muodon

Liiton kevätkokous järjestettiin Kesäpäivien yhteydessä Seinäjoella keskiviikkona 7. kesäkuuta. Kevätkokouksen asialistalla oli erityisesti kaksi kiinnostavaa asiaa, jotka herättivät kokouksessa myös keskustelua: auktorisoinnin laadun parantaminen sekä uudenlainen tilitoimistoyhteistyöjäsenyys.

Jäsenkokous hyväksyi, että Taloushallintoliitolle luodaan uusi jäsenyysmuoto: tilitoimistoyhteistyöjäsen. Tilitoimistoyhteistyöjäseniä voivat jatkossa olla sellaiset taloushallinnon palveluntuottajat, tilitoimistot ja esimerkiksi konsulttipalveluja tarjovat toimijat, jotka eivät mahdollisesti vielä täytä auktorisoinnin vaatimuksia. Liiton tarkoituksena on jo vuosia ollut olla koko taloushallintoalan edunvalvoja. Näin on monissa hankeissa, kuten tulorekisteri, jo ollutkin.

“Uudenlainen tilitoimistoyhteistyöjäsenyys voi olla eräänlainen väylä kohti auktorisointia. Jos tilitoimisto ei täytä auktorisoinnin vaatimuksia, se voi olla tilitoimistoyhteistyöjäsen. Toisaalta taas jatkossa, jos auktorisoinnin vaatimukset eivät täyty, tilitoimisto voi olla yhteistyöjäsenenä kunnes auktorisoinnin vaatimukset taas täyttyvät”, esitteli toimitusjohtaja Jari Seppä.

Uudenlainen jäsenyysmuoto aiheutti keskustelua. Huolenaiheena on esimerkiksi se, että uusi jäsenyysmuoto voi rapauttaa auktorisoitujen toimistojen brändiä. Liiton hallitus on työstänyt erilaisia huolenaiheita ja skenaarioita asiaan liittyen. Uusi jäsenyysmuoto, vaatimukset ja yksityiskohdat tarkentuvat tulevaisuudessa.

Jäsenkokous äänesti uudesta jäsenyysmuodosta äänin 35 puolesta, kolme vastaan.

Auktorisoinnille selkeä tuotelupaus

Toinen jäsenkokouksen suurista asioista oli auktorisoinnin merkityksen vahvistaminen. Toimialan vaatimukset ovat viime vuosina koventuneet esimerkiksi rahanpesulainsäädännön sekä tietoturva- ja tietosuojavaatimusten vuoksi. Tiukentuneet vaatimukset on otettu tarkasti mukaan auktorisointiprosessiin ja niitä edellytetään jäseniltä.

Entistä tiukemmat vaatimukset ovat kuitenkin johtaneet siihen, että kaikki auktorisoidutkaan toimijat eivät syystä tai toisesta noudata vaatimuksia tarpeeksi tasokaasti. Tästä kertoo esimerkiksi kokouksessa läpikäydyt auktorisointitarkastusten tiedot toimikaudelta, jotka esitteli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Max Gylling.

“Kauden aikana tehdyssä 80 jäsentoimiston tarkastuksessa annettiin kaksi varoitusta ja 90 huomautusta. Eniten huomautuksia annettiin sopimisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta. Kahdeksan yritystä luopui jäsenyydestä tarkastuksen yhteydessä. Toukokuun loppupuolella vielä annetuista huomautuksista oli puolet edelleen hoitamatta.”, Gylling kertasi.

“Varovaisen arvion mukaan jäsenyyden purku voisi koskea jopa 200 jäsentoimistoa, jos auktorisoinnin vaatimusten mukaisia toimia ei laiteta kuntoon”, sanoi toimitusjohtaja Seppä.

Kokouksessa pidettiin suuntaa antava äänestys, jonka perusteella auktorisoinnin merkitystä ja painoarvoa tulee seuraavalla toimikaudella kehittää. Auktorisoinnin kehittäminen on luonnollisessa yhteydessä myös uuteen tilitoimistoyhteistyöjäsenyysmuotoon. Molempien pitää olla selkeitä, mitä ne ovat ja mitä ne eivät ole. Tästä hallitus jatkaa työtään.

Kevätkokous tiiviisti

Taloushallintoliiton jäsenistön kevätkokous pidettiin Seinäjoella keskiviikkona 7. kesäkuuta. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:

  • Hyväksyttiin uusi tilitoimistoyhteistyöjäsenen jäsenyysmuoto
  • Käsiteltiin auktorisoinnin merkityksen kasvattamista ja auktorisoinnin tuotelupausta
  • Käsiteltiin menneen toimikauden toimintakatsaus sekä toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle sekä budjetti
  • Hallituksen jäsenet säilyvät ennallaan toisen toimikauden ajan. Uudelleen hallitukseen valittiin Elmeri Linnera, Jussi Uotila, Mikko Kalliovaara, Mikko Akselin ja Anu Keski-Filppula
  • Käsiteltiin tarkastuslautakunnan toiminnan yhteenveto