Jäsentutkimus: Digitalisoituminen tapahtuu usein asiakkaiden tahtiin

Taloushallintoliiton tuoreen jäsentutkimuksen mukaan liiton jäsentoimistoista suurin osa on pieniä yrityksiä. Arki on edelleen paperinen, mutta sähköistyminen etenee – jos hitaasti, niin takuulla varmasti. Myös digitaalisia palveluita kehitettiin, mutta entäs jos asiakas ei ole ”digitaalinen”?

Taloushallintoliiton jäsentutkimus 2019 tehtiin jäsenraportoinnin yhteydessä kerätyistä tiedoista. Tutkimusaineistossa on 551 jäsenyrityksen vastaukset.

Yhteiskäyttöiset järjestelmät yleistyvät asiakassuhteissa maltillisesti

Käsityksemme siitä, että valtaosa suomalaisten yritysten kirjanpidoista on yhä täysin paperisia, sai tutkimuksessa vahvistusta. Niin sanottu sähköistyminen lisääntyy kuitenkin maltillisesti. Jäseniltä kysyttiin arviota siitä, kuinka monen prosentin asiakkaista kanssa he käyttävät yhteiskäyttöjärjestelmää, siten että tiedot ovat molempien käytössä ja tiedot tallennetaan vain kerran.  Tyypillisesti tällaisia ovat pilvipalvelu, tilitoimiston järjestelmän etäkäyttö tai asiakkaan järjestelmän käyttäminen.

Jäsenet vastasivat, että keskimäärin (keskiarvo) 30 prosenttia asiakkaista on yhteiskäyttöjärjestelmässä. Mediaani oli kuitenkin vain 20 prosentissa, eli puolessa yrityksistä alle viidennes asiakassuhteista on sähköisiä, näin kuvatulla mittarilla. Maltillisia muutoksia on kuitenkin tulossa, sillä vuoden kuluttua asiakkaiden määrän arveltiin olevan (keskiarvo) 43 prosenttia ja 40 prosenttia.

Yritysten osaamisten taso kehittää ja hyödyntää digitalisaatiota on hyvä

Jäsenet pitivät digitalisoitumista pääosin kiinnostavana kehityssuuntana. Kaikkien kysymykseen vastanneiden keskiarvo oli 4,31 asteikolla 1-5, jossa 1=merkityksetöntä ja 5=kiinnostava kehityssuunta. 13 prosenttia vastanneista vastasi arvon 1-3.  Myös yrityksen osaamisen taso kehittää ja hyödyntää digitalisaatiota oli pääosin hyvä. Vastaajien keskiarvo asteikolla 1=huono – 5=hyvä oli 3,78.

Resurssit luovat epävarmuutta digitalisoitumiseen

Tutkimuksessa kysyttiin esteistä tai mahdollisista esteistä digitaalisten toimintatapojen kehittämiselle ja niiden hyödyntämiselle asiakassuhteissa. Vastaajille esitettiin 7 väittämää, joihin heidän tuli ottaa kantaa asteikolla 1= Täysin eri mieltä ¬- 5= Täysin samaa mieltä. Selkeästi vähiten varmoja mielipiteitä oli väittämiin ”Kustannukset ovat liian suuret” ja ”Meillä ei ole aikaa paneutua asiaan”.  Vähiten epävarmuutta kustannusten suuruudesta oli 11-25 hengen yrityksissä ja yli 61 hengen yrityksissä. Odotetusti kustannukset olivat kokoluokittain tarkasteltuna eniten esteenä pienimmille 1-5 hengen yrityksille.


Ehkä vähän yllättäen aikapaine, eli väitteen ”Meillä ei ole aikaa paneutua asiaan” kanssa oli keskiarvoisesti eniten samaa mieltä 26-60 hengen yritykset. Tosin erot tässä eivät olleet kovin suuret kokoryhmien välillä.

Aikapuutteen ja kustannusepävarmuuden lisäksi esitettiin myös väite ”Johdon liian alhainen osaaminen / digitaalinen kyvykkyys”. Tämä ei kuitenkaan tulosten perusteella ole este kehitykselle. Vastaajien luottamus omaan osaamiseen on hyvällä tasolla.

Se, että asiakkaat eivät kaipaa tilitoimistoilta digitaalisia palveluita, on tutkimuksen mukaan merkittävä este palvelujen kehittämiselle, vaikka tilitoimistot itse näkevätkin hyödyt ja ovat mielestään kyvykkäitä viemään digitalisointia eteenpäin. Tämä korostuu erityisesti pienimmissä tilitoimistoissa, jossa väitteen keskiarvo oli korkein.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 5/2019.

ohjelmisto koodi
Selvitys: arvonlisäveron nosto 25,5 prosenttiin aiheuttaa useita haasteita ohjelmistoille
Arvonlisäverokannan muutos desimaalimuotoiseen 25,5 prosenttiin on lakiesityksen mukaan tarkoitus saattaa voimaan jo 1. syyskuuta 2024. Näin nopea aikataulu tulee hyvin todennäköisesti aiheuttamaan viivästyksiä laskutukseen. Kyselyissä ja ohjelmistotalojen keskustelutilaisuudessa selvisi, että muutos aiheuttaa monia erilaisia haasteita. Taloushallintoliitto on lähettänyt lausuntonsa asiasta Valtiovarainministeriölle.

Tilaa Taloushallintoliiton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat taloushallintoalaa koskevan uusimman tiedon ensimmäisten joukossa suoraan sähköpostiisi. Lisäksi saat tiedon esimerkiksi uusimmista koulutuksistamme ja tapahtumistamme. Tutustu uutiskirjevalikoimaamme!