Mitä opin tänään?

Uuden oppiminen on tärkeää asiantuntijuuden ylläpitämiseksi sekä osaamisen ja laadun kehittymiseksi.

Mietitkö koskaan työpäivän jälkeen, toimitko yhtiön strategisen tavoitteen ja mission mukaisesti, vai veikö kiire taas mennessään? Kehityitkö vai jatkatko huomenna samaa rataa? Miksi kehittyminen on välttämätöntä, kun hommat näyttävät hoituvan vanhoillakin konsteilla?

TEMin kesäisen tiedotteen (20.6.2018) mukaan jopa miljoonan työikäisen suomalaisen osaamista on kehitettävä tekoälyajan vaatimusten takia. Tekoälyraportin mukaan Suomen yksi tavoite on tekoälyn avulla yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen. Tämä on mahdollista vain toisen tavoitteen eli huippuosaamisen varmistamisen sekä huippuosaajien Suomeen houkuttelemisen kautta. TEMin työryhmän mukaan jokaiselle työikäiselle on luotava koulutuksen mahdollistava osaamistili tai -seteli.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan erilaisia ja eritasoisia koulutuksen tarjoajia. Itse toimin Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa laskentatoimen lehtorina. Meidän tavoitteemme ovat lakisääteisiä, eivätkä millään tavalla ristiriitaisia TEMin tai esimerkiksi Taloushallintoliiton tavoitteiden kanssa. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin soveltuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä edistää elinikäistä oppimista. Tämän lisäksi, koulun on harjoitettava työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Liiton tavoitteet ovat käytännössä samoja, kohdentuen tilitoimistoalalle. Liiton arvoissa mainitaan asiantuntijuus, ja visiossa osaamisen ja laadun kehittyminen. Sekä liiton että ammattikorkeakoulujen velvollisuus on koulutuksen kautta tuottaa osaavaa henkilöstöä elinkeinoelämälle. Meidän koulutusta tuottavien toimijoiden on tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa helpotettava yritysten mahdollisuutta vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja laatuun. Koulutuksen pitää tuottaa henkilöitä, jotka ovat osaavia ja valmiita kehittämään työnantajansa liiketoimintaa. Tutkintokoulutuksia nopeammat muuntokoulutukset ovat erinomainen vaihtoehto päivittää osaamista sekä hyödyntää jo hankittua työkokemusta.

Uuden oppiminen on haastavaa, omalta mukavuusalueelta poistumista. Uuden oppiminen vaatii meiltä aivotyötä, uusi tieto pitää suhteuttaa samasta aiheesta jo aikaisemmin opittuun. Vaihtoehtoisesti meidän pitää tietoisesti poisoppia vanhasta tiedosta. Uuden opiskelu on kuin kuntosalitreeni aivoille. Aivotreeneillä on kuitenkin tosi lyhyt takaisinmaksuaika. Meistä jokainen voi päättää onko muutoksessa mukana vai jättäytyykö rannalle ruikuttamaan.

Artikkelin on kirjoittanut Ulrika Lindblad, KTM, laskentatoimen lehtori Haaga-Helian ammattikorkeakoulu.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 4/2018.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.