Katso-valtuuksien käyttö loppunee vuoden lopussa

Katso-valtuuksien käyttö loppuu tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2020 lopussa.

Katson pääsivulta yritys.tunnistus.fi löydät lisätietoa aikatauluista. Suomi.fi-valtuuksien hankinta asiakkailta on aiheellista aloittaa viimeistään nyt.

Yhdistysten Suomi.fi-valtuuttaminen onnistuu, kun yhdistyksen henkilö voi toimia yksin nimenkirjoittajana. Tällöin hän voi siis valtuuttaa henkilöitä tai organisaatioita samaan tapaan kuin yritykset. Muistakaa, että valtuutuksen antaminen edellyttää käytännössä sitä, että vastuuhenkilötiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla. Patentti- ja rekisterihallituksen arvion mukaan yhdistysrekisterin tiedoissa on paljon vanhentuneita vastuuhenkilötietoja.

Virkailijavaltuuttaminen alkaa kesäkuun lopussa. Virkailijavaltuutuksen perusajatus on, että yritys tai yhteisö hakee työntekijälleen tai muulle henkilölleen valtuutusoikeudet. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset henkilöt antaa normaalisti asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Esimerkiksi tiekunnan valtuutusoikeudet saanut henkilö voi antaa tilitoimistolle asiointivaltuudet esimerkiksi tulorekisteri-ilmoittamiseen.

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot, tiekunnat, yhteismetsät ja ulkomaiset yritykset. Virkailijavaltuuttamisenakin toteutettu Suomi.fi-valtuus edellyttää yhteisöltä y-tunnusta. Eli esimerkiksi y-tunnuksettomat tiekunnat tai kalastuskunnat hoidetaan jatkossakin paperiasiointina.

Valtuushakemuksen voi jättää käsiteltäväksi kolmella eri tavalla riippuen valtuuttajasta:
– sähköinen valtuushakemus (ensisijainen tapa): tarkoitettu vain suomalaisille yrityksille ja yhteisöille – niiden edustaja tekee valtuushakemuksen sähköisesti
– käyntiasiointi: tarkoitettu ensisijaisesti henkilövaltuuttajille
– postitse lähetettävä hakemus: tarkoitettu ensisijaisesti ulkomaalaisille yhteisöille, joilta vaaditaan oikeaksi todistetut ja laillistetut asiakirjat.

Virkailijavaltuuttamisella hoidetaan Katsosta Suomi.fi-valtuuksiin monia valtuuttamismielessä hankalia ja vaivalloisia organisaatioita, kuten ulkomaisia yrityksiä, joilta kaivataan asiakirjoja tai yhteismetsiä ja tiekuntia, joissa osaaminen ja kiinnostus asioiden hoitoon on toisinaan vähäistä. Virkailijavaltuuttamisen hyödyntäminen kannattaa aloittaa asiakkaille viimeistään elokuussa. Vielä parempi, jos sitä kokeilee yhdelle asiakkaalle ennen kesälomaa, niin on mukavampi palata lomalta, kun tietää, miten asia hoituu.

DVV on julkaisemassa tilitoimistoille kehitettyjä ominaisuuksia, joilla annettujen ja saatujen valtuuksien tarkastelu ja käsittely helpottuu ja valtuuksia voidaan kopioida exceliin tarkastelua varten. Näiden julkaisun aikataulutavoite on 23.6.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 3/2020.

Tilaa Taloushallintoliiton uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat taloushallintoalaa koskevan uusimman tiedon ensimmäisten joukossa suoraan sähköpostiisi. Lisäksi saat tiedon esimerkiksi uusimmista koulutuksistamme ja tapahtumistamme. Tutustu uutiskirjevalikoimaamme!