Uutiset ja tiedotteet

Avustusten ja tukien vaikutus osakeyhtiön varojenjakoon

Kun osakeyhtiöt ovat saaneet koronapandemiaan liittyviä avustuksia, ovat jotkut avustuksista aiheuttaneet yritykselle varojenjakoon rajoituksia. Nämä rajoitukset vähentävät jakokelpoisia varoja sillä määrällä, jonka yritys on saanut avustusta.  

Varojenjakorajoitus poikkeaa jonkin verran aikaisemmista rajoituksista sen osalta, että rajoitus on voimassa vain yhden tilikauden ajan. Mm. kehittämismenojen ja pääomalainan kirjaamattoman koron osalta rajoitus on voimassa taseeseen kirjatun summan osalta niin pitkään kuin tuota aktiivaa on taseessa jäljellä.  

Tämä ei siis tarkoita sitä, että varoja (esim. osinkoa) ei voisi jakaa. Jakokelpoisten varojen laskelmaan on tehtävä erittely siitä, kuinka paljon avustusta on tuona tilikautena tuloutettu. Tuon laskelman ilmoittaman erotuksen voi jakaa, jos muut edellytykset täyttyvät. Tuleviin vuosiin avustuksen varojenjakorajoitus ei vaikuta.  

Vuonna 2021 yritykset ovat saaneet esim. eri jakokierrosten mukaista kustannustukea, tapahtumatukea sekä sulkemiskorvauksia.  Varojenjakoon liittyvä rajoitus löytyy käsityksemme mukaan esimerkiksi päätöksestä, jonka yritys on saanut. Päätöksessä oleva tekstin mukaan:  

Maksettu kustannustuki vähentää päättyvältä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä varojenjakoon käytettävissä olevaa vapaata omaa pääomaa, jollei yritys palauta saamaansa tukea valtiolle ennen tilinpäätöksen vahvistamista (laki yrityksen määräaikaisesta kustannustuesta).

Varojenjakorajoitus kannattaa varmistaa yrityksen asiakirjoista. Tilinpäätöksessä on esitettävä laskelma varojenjaosta, mikäli joku toimenpide/asia johtaa sen vähennyksiin. Osakeyhtiölain 13 luvun 5§:n mukaisen laskelman (ks. alla) paikka pienyrityksellä on parhaiten tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Olli-Pekka Jalkanen

KLT-kirjanpitäjä, HT-tilintarkastaja
Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta (OYL 13.5) 
Vapaa oma pääoma0,00
Aktivoidut kehittämismenot0,00
Pääomalainan kuluksi kirjaamaton korko0,00
Kustannustuki0,00
Tapahtumatuki0,00
Sulkemiskorvaus0,00
Jakokelpoinen oman pääoma0,00