Uuden oppiminen innostaa PHT-tentin priimusta

PHT-tentin priimus Katarina Kunnasmäki on motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan. Hän päätti lähteä suorittamaan PHT-tutkintoa heti kauppatieteiden maisteriksi valmistuttuaan. PHT-tentin hän suoritti huippupistein.

Katarina Kunnasmäki on työskennellyt Talenomin Oulun toimistossa kesästä 2014 lähtien. Ensimmäiset vuodet hän toimi asiakkaiden palkanlaskennan parissa. Myöhemmin Kunnasmäki on päässyt tekemään esimerkiksi Talenomin sisäisen HR- ja palkanlaskentajärjestelmän kehittämistyötä.

–Tällä hetkellä teen valtaosan työajastani taloushallinnon tehtäviä, eli ostolaskujen tiliöintiä, myyntireskontran hoitoa ja laskutusta. Tämä on ollut oma toiveeni, sillä haluan oppia tekemään taloushallinnon työtehtäviä mahdollisimman laaja-alaisesti. Viidennes työajastani kuluu Talenomin sisäisen palkkahallinnon parissa. Pääasiassa teen sisäisen HR- ja palkanlaskentaohjelman kehittämistyötä, Kunnasmäki kertoo.

Kunnasmäelle oman osaamisen monipuolinen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Sen eteen hän on myös valmis tekemään paljon työtä. Aloittaessaan työt Talenomilla Kunnasmäki opiskeli vielä tradenomiksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Nyt viisi vuotta myöhemmin hän on valmistunut tradenomiksi ja kauppatieteiden maisteriksi. Lisäksi hän on suorittanut kuluvana syksynä PHT-tutkinnon. Kaikki opinnot hän on suorittanut työn ohessa.

–Ammattikorkeakouluopintojen aikana työskentelin sen verran, että säilytin oikeuteni täyteen opintotukeen. Yliopistossa opiskellessani työskentelin melkein koko ajan kokoaikaisesti. Ainoastaan noin puolen vuoden ajan olin osittaisella opintovapaalla. Työantajani on joustanut hienosti työajoissa, jotta olen päässyt osallistumaan esimerkiksi tentteihin. Vapaa-aikaa ei ole juuri ollut, mutta ihan hyvin arjen on saanut sujumaan, kun ei ole vielä lapsia hoidettavana, Kunnasmäki sanoo.

Maisteriksi työn ohessa

Raahessa lapsuutensa ja nuoruutensa asunut Kunnasmäki muutti omilleen jo 16-vuotiaana. Hän suoritti lukion Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukiossa ja haki ylioppilaaksi valmistuttuaan ammattikorkeakouluun opiskelemaan. Taloushallinnon ohella myös lakiopinnot kiinnostivat. Lopulta kiinnostus sisäiseen laskentatoimeen ratkaisi kuitenkin suuntautumisvalinnan. Uravalintaansa hän ei ole joutunut katumaan.

– Tämä työ motivoi minua haastavuutensa vuoksi. Ala muuttuu koko ajan ja pähkäiltäväksi tulee jatkuvasti uudenlaisia caseja. Uutta opeteltavaa tulee koko ajan.

Kunnasmäki huomasi pian tradenomiksi valmistumisensa jälkeen, että häntä erityisesti kiinnostavissa sisäisen laskennan työtehtävissä edellytettiin kauppatieteiden maisterin pätevyyttä. Vuosi valmistumisensa jälkeen hän päätti aloittaa opinnot Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmassa.

Tänä syksynä valmistuneessa gradussaan Kunnasmäki pohti työn laadun suhdetta tuottavuuteen ja tehokkuuteen.

– Tilitoimistoissa pyritään työn jatkuvaan tehostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Olennaista on myös pohtia, miten voidaan välttää virheet. Tehostamisen aiheuttamat laatuongelmat nimittäin syövät tulosta ja laatuvirheiden korjaamiseen menee työaikaa, mikä näkyy kohonneina palkkakustannuksina. Huono laatu voi aiheuttaa myös asiakasmenetyksiä ja heikentää myyntiä. Toisaalta paremmasta laadusta voi pyytää myös parempaa hintaa. Viimeisen vuoden aikana asiakastyytyväisyyden mittaamisesta on alettu puhua todella paljon. Olisikin hienoa, jos joku lähtisi kehittämään tilitoimistoille laadunmittausjärjestelmää, Kunnasmäki pohtii.

PHT-tentti oli tiukka rutistus

Tänä keväänä Talenom tiedotti työntekijöilleen PHT-tentistä, jonka Taloushallintoliitto järjesti alkusyksystä. Työnantaja lupasi maksaa halukkaiden työntekijöiden opiskelumateriaalit ja tenttikulut. Kunnasmäki viimeisteli tuolloin maisteriopintojaan ja päätti osallistua PHT-tenttiin parinkymmenen muun talenomilaisen kanssa.

– Ajattelin, että tässä on hyvä mahdollisuus oppia lisää palkkahallinnosta. Aloin valmistautua syyskuun puolivälissä järjestettyyn tenttiin elokuun alussa. Opiskelin pääasiassa lukemalla, mutta katsoin myös muutamia verkkokoulutuksia Edustreamistä. Ne auttoivat sisäistämään lukemiani asioita, Kunnasmäki kertoo.

Neljätuntinen PHT-tentti osoittautui yllättävän tiukaksi rypistykseksi. Ihan kaikkia yhdestätoista tehtävästä Kunnasmäki ei ennättänyt tehdä. Mukaan varatut eväät jäivät kiireessä syömättä.

– Tein aluksi laskentaa vaativat tehtävät ja siirryin sitten tekemään sanallisia tehtäviä, jotka edellyttivät lakitietoutta.

PHT-tenttiin valmistautuessaan Kunnasmäki kokee oppineensa erityisesti kyseenalaistamisen taidon. Tenttiin lukemaansa Palkkahallinnon säädökset -oppikirjaa hän on hyödyntänyt useampaan otteeseen myös arkityössään.

– Ihminen helposti urautuu toistamaan samaa kaavaa, jos ei välillä opiskele uutta. Jatkuvalle oppimiselle pitää vain muistaa varata riittävästi aikaa. PHT-pätevyyden ylläpitäminenkin edellyttää, että osallistuu vuosittain noin kolmeen palkka- tai henkilöstöhallinnon koulutuspäivään.

PHT-tentistä on vasta reilu kuukausi, mutta Kunnasmäki on jo ennättänyt aloittaa uutta oppimisen saralla.

– Olen työskennellyt lähes pelkästään palkkahallinnon parissa. Nyt tavoitteenani on vankistaa kirjanpito-osaamistani. Olen parhaillaan viisi päivää kestävässä Talenomin kirjanpitokoulussa. Olen suorittanut Talenomilla aiemmin kirjanpidon harjoittelun, mutta työssä käytettävät ohjelmat ovat harjoittelujaksoni jälkeen osittain vaihtuneet. Tavoitteenani on, että pääsisin tulevaisuudessa tekemään sisäisen laskennan tehtäviä, Kunnasmäki sanoo.

Kunnasmäen vinkit PHT-tutkintoon valmistautuville

  • Varaa valmistautumiseen riittävästi aikaa ja tee realistinen lukusuunnitelma. Luettavaa on paljon ja opiskeltavat asiat ovat haastavia, joten eteneminen on verkkaista.
  • Osallistu koulutuksiin tai katso seminaarien videotallenteita. Näin luetut asiat avautuvat paremmin ja opit tulkitsemaan lukemiasi asioita.
  • Tutustu vanhoihin PHT-tentteihin ja etsi vastauksiin tarvittavia tietoja kirjasta. Tämä helpottaa vastaamista tenttitilanteessa.

Katarina Kunnasmäki

  • Ikä: 25
  • Työskentelee Talenomin Oulun toimipisteessä sisäisen palkkahallinnon parissa.
  • Perhe: aviomies
  • Koulutus: valmistunut tradenomiksi 2016 ja kauppatieteiden maisteriksi 2019, Suorittanut PHT-tutkinnon 2019.
  • Harrastukset: Liikkuminen ja matkustelu aviomiehen kanssa. Viime kesänä pari lomaili Madeiralla ja kiersi Suomea. Katarinalle mieleisiä kuntoilumuotoja ovat soololattari-tunnit, lenkkeily, lumilautailu sekä hiihto.

Artikkelin on kirjoittanut Tuomas I. Lehtonen.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 5/2019.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.