Uutiset ja tiedotteet

Viking Linelle seuraamusmaksu työntekijöiden terveystietojen lainvastaisesta käsittelystä

Tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan laivayhtiö Viking Line on saanut 230 000 euron seuraamusmaksun useista tietosuojalainsäädännön rikkomuksista. Entisen työntekijän mukaan yhtiö säilytti hänen terveystietojaan henkilöstöhallinnon järjestelmässä yli 20 vuoden ajan tarpeettomasti. Asia selviää tietosuojavaltuutetun päätöksestä 8492/163/20.

Laivayhtiö oli tallentanut esimerkiksi diagnoositietoja sairaspoissaoloa koskevien tietojen kanssa yhteen. Kantelija on kertonut tulleensa irtisanotuksi vuonna 2017, mutta tästä huolimatta edellä mainitut kantelijan tiedot on esitetty säilytetyn ainakin vuoteen 2020 asti. Kantelija on lisäksi esittänyt, että hänen kohdallaan tiedot olivat olleet myös osin virheellisiä. Kantelija on niin ikään esittänyt, että näitä tietoja oli käytetty häntä vastaan hänen riitautettuaan irtisanomisensa.

Apulaistietosuojavaltuutetun mukaan laivayhtiö ei ollut kertonut työntekijöilleen asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä, järjestelmässä säilytettiin osin virheellisiä diagnoositietoja ja näitä diagnoositietoja ei ollut toimitettu kantelijalle, vaikka hän oli niitä pyytänyt. Apulaistietosuojavaltuutettu on päätöksessään pitänyt yhtiön toimintaa erittäin moitittavana.

Lain mukaan työnantajan on säilytettävä työntekijän terveystiedot erillään muista työntekijän henkilötiedoista. Diagnoositietojen tallentaminen muiden henkilötietojen yhteyteen on lainvastaista.