Uutiset ja tiedotteet

Talous- ja henkilöstöhallinnon kriittiset palvelut turvattava – alalla työtaistelutoimien uhka

Toimihenkilöliitto ERTO ja Ammattiliitto Pro ovat perjantaina 20. tammikuuta jättäneet ilmoituksen työtaistelutoimenpiteistä taloushallinnon alalle. Ilmoitus koskee työajan liukumasaldojen kerryttämiskieltoa – kielto tulisi voimaan keskiviikkona 25. tammikuuta alkaen. Edellisen kerran vastaava työtaistelutoimi oli esillä vuoden 2022 tammikuussa.

ERTO ja Pro ovat ilmoittaneet, että työntekijä ei voi liukumasaldojen kerryttämiskiellossa tehdä saldotunteja liukumalla, mutta korotetulla palkalla (+50 prosenttia tai +100 prosenttia) voi tehdä ylitöitä. Luvan ylitöiden tekemiseen antaa työnantaja.

Taloushallintoliitto ei ole työmarkkinaosapuoli vaan taloushallintoalan edustaja ja edunvalvoja. Tässä roolissa esitämme molemmille työmarkkinaosapuolille pyynnön: palkansaajien ja yritysten kriittiset palvelut on turvattava työtaistelutoimien keskellä. Toivomme työmarkkinaosapuolilta malttia ja joustoa, jotta ainakin kriittisimmät taloushallinnon palvelut – kuten palkanlaskenta, ostolaskujen käsittely ja maksatukset – saadaan hoidettua.

Taloushallintoliitto muistuttaa myös, että jokainen työntekijä voi itse päättää osallistumisestaan työtaistelutoimiin. Oikeus päättää itse asiasta koskee sekä ammattiliittoon kuulumattomia että liittoon kuuluvia työntekijöitä. Ammattiliitolla on oikeus kohdistaa yhdistysoikeudellisia toimenpiteitä jäseneensä, mikäli työntekijäliittoon kuuluva työntekijä työskentelee normaalisti ammattiliittonsa asettaman lakon aikana. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi työntekijäyhdistyksestä erottaminen.

Odotamme myös työnantajilta tukea työntekijöille. Haluamme muistuttaa työnantajia työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta: lakkoon osallistuminen ei ole irtisanomisperuste, ei edes niissä tapauksissa, jossa henkilö ei itse ole ammattiliiton jäsen.

Toimihenkilöliitto ERTO ja Ammattiliitto Pro ovat neuvotelleet lokakuusta 2022 lähtien Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa taloushallintoalan työehtosopimuksen jatkamisesta. Työehtosopimuskausi päättyi 30. marraskuuta 2022, mutta sopimusratkaisua ei ole syntynyt.

Työtaistelujen kohteena olevat yritykset ERTO:n verkkosivuilla