Uutiset ja tiedotteet

KILA:n uusi lausunto virtuaalivaluuttojen kaupankäynnistä

bitcoin

Kirjanpitolautakunta on julkaissut 4. kesäkuuta 2024 uuden lausunnon 2024/2067 Liikevaihdosta algoritmisessa kaupankäynnissä. Jos tapahtumia on paljon ja katetta vähän, miten antaa oikea kuva toiminnan laajuudesta?

Hakija kertoo harjoittavansa pääasiallisena liiketoimintanaan virtuaalivaluuttojen algoritmista kaupankäyntiä. Virtuaalivaluutan algoritmisella kaupankäynnillä tarkoitetaan toimintaa, jossa toimija ostaa ja myy virtuaalivaluuttaa automaattisella ohjelmistorobotilla, joka suorittaa valtavan määrän kauppoja nopeassa ajassa markkinapaikan ohjelmistorajapinnan kautta. Katteet yksittäisistä kaupoista ovat tyypillisesti hyvin pieniä suhteessa vaihdettuun kaupankäyntivolyymiin. 

Koska tapahtumia on paljon ja katetta vähän, tilinpäätös ei anna hakijan mielestä oikeaa kuvaa yhtiön toiminnan laajuudesta, mikäli yritys noudattaa KPL 3:3.1 §: kohdan 8 mukaista netottamiskieltoa:

8) taseessa vastaaviin ja vastattaviin kuuluvien erien ja tuloslaskelmassa tuottojen ja kulujen esittäminen täydestä määrästään niitä toisistaan vähentämättä, jollei yhdisteleminen ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi (netottamiskielto). 

Ilman netottamista yritys esittäisi satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa, vaikka yritys on pienyritys. Hakija kysyy Kilalta, voivatko he esittää virtuaalivaluutan myynnit ja ostot netotettuna liikevaihdossa. Tämä on hakijan näkemyksen mukaan edellytys tilinpäätöksen antaman oikean ja riittävän kuvan täyttymiseksi.

Kila vastaa hakijan kysymykseen myöntävästi. Hakijan tilinpäätös ei anna muuten oikeaa ja riittävää kuvaa yhtiön toiminnan laajuudesta. Myös KPL 3:3 § mukainen sisältö ennen muotoa -periaate puoltaa tätä tulkintaa. Hakijan tulee kuitenkin esittää liitetiedoissa myynti bruttomääräisenä, kuten Kilan aiemmassa lausunnossa 2007/1801 on edellytetty.

Lausunto 2024/2067 löytyy kokonaisuudessaan KILA:n sivuilta.