Kumppanisisältö

Reaaliaikainen maksuliikenne – uutta ajattelua tilitoimistoon

maksutapahtuma euro

Reaaliaikainen maksuliikenne on vauhdilla yleistymässä. Tämä haastaa taloushallintoa pohtimaan, mikä on sen rooli reaaliaikaisen maksu- ja talousdatan käsittelijänä. SEPA-tilisiirtojen rinnalle ovat nopeasti tulossa SEPA-pikasiirrot, jotka välitetään 36 maan euromaksualueella sekunneissa saajan tilille asti. Pian voimaantuleva SEPA-pikamaksuasetus tulee edistämään reaaliaikamaksamisen siirtymää, sillä sen mukaan kaikkien pankkien on tarjottava SEPA-pikasiirtoja myös yritysten käyttämissä maksukanavissa lyhyellä siirtymäajalla.

Myös taloushallinnon palvelujen tuottajien on nyt pysyttävä ajan tasalla tässä kehityksessä. Kehitys ei ole vain teknologinen askel eteenpäin, vaan se edellyttää myös uudenlaista ajattelua ja sopeutumista tilitoimistoilta.

Reaaliaikaisen maksuliikenteen käyttöönotto tuo monia etuja tilitoimistoille ja niiden asiakkaille. Se mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman reagoinnin taloudellisiin tapahtumiin. Esimerkiksi moderneilla API-ratkaisuilla yritykset voivat yhdistää reaaliaikaiset maksut ja reaaliaikaisen tilitapahtumadatan suoraan omiin järjestelmiinsä ja luoda automaattisia ketjuja. Maksut menevät uusien kyvykkyyksien ansiosta perille saajalleen nopeimmillaan minuuteissa, jopa sekunneissa. Nopea reagointi parantaa sekä asiakkaiden että palvelun tarjoajan kilpailukykyä – tämä lisää asiakastyytyväisyyttä ja vähentää virheiden riskiä. Manuaalisen työn tarve on lisääntyvän automaation ansiosta jatkossa vähäisempää, joten yrityksissä voidaan keskittyä enemmän lisäarvoa tuottaviin töihin.

Kokonaan uudenlainen ajattelutapa vaatii sopeutumista tilitoimistoilta

Uudenlaiset ajattelutavat ja digitaaliset prosessit, joita reaaliaikainen maksuliikenne edustaa, luovat uusia mahdollisuuksia taloushallinnon ammattilaisille. Tämä voi olla houkuttelevaa erityisesti nuorille alan osaajille, jotka ovat kasvaneet digitaalisen maailman keskellä ja etsivät työpaikkoja, jotka vastaavat heidän odotuksiaan. Ajatus siitä, että taloushallinnossa samanlaiset tilanteet toistuvat päivästä toiseen, kannattaa unohtaa. Samalla kun reaaliaikainen maksuliikenne helpottaa taloushallinnon ammattilaisten työtaakkaa, työntekijä voi paneutua työssään mielekkäämpään sisältöön. Siitä seuraa, että työn kiinnostavuus ja vaikuttavuus paranevat.

Lisäksi yritys, joka on edelläkävijä digitaalisten ratkaisujen käytössä, nähdään usein innovatiivisena ja modernina, mikä voi houkutella uusia asiakkaita ja sijoittajia. Digitaalisuus voi myös auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja parantamaan asiakaskokemusta. Uuden ajan tilitoimistossa tarvitaan jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Tämä sisältää niin teknologian hallinnan kuin uusien liiketoimintamallien ymmärtämisen. Tilitoimistojen tulisi kannustaa työntekijöitään kehittymään ammatillisesti vastaamaan alan muutoksiin.

Paremmat valmiudet asiakkaan tukena olemiseen

Samalla kun taloushallinnon palveluyritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen reaaliaikaista näkyvyyttä heidän talousasioihinsa, myös sen oma tehokkuus ja kannattavuus paranevat. Maksutapahtumien käsittely on jo tähän asti tapahtunut hyvin automaattisesti, mutta reaaliaikaisuus tuo mukanaan oman kuorrutteensa. Yritysten toiminta siirtyy aidosti vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia.

Reaaliaikainen maksuliikenne tarjoaa myös mahdollisuuden vahvistaa asiakassuhteita. Reaaliaikaisen maksuliikenteen avulla tilitoimistot voivat olla entistä paremmin asiakkaidensa tukena tarjoamalla heille ajantasaista tietoa rahaliikenteestä. Ajantasainen tieto auttaa asiakkaita hallitsemaan talouttaan paremmin ja tekemään parempia päätöksiä liiketoimintansa suhteen. Asiakaslähtöisyyden korostaminen ei ole enää vain kilpailuetu, vaan se on välttämättömyys.

Automaation ja älykkyyden entistä laajempi käyttö mahdollistuu taloushallinnossa. Tilitoimistot voivat hyödyntää automaattisia prosesseja rutiinitehtävissä, mikä vapauttaa aikaa monimutkaisempien tehtävien hoitamiseen. Älykkäät järjestelmät voivat tarjota analyyttisia näkemyksiä ja ennusteita, jotka auttavat tilitoimistoja tarjoamaan entistä strategisempaa tukea asiakkailleen.

Vaikka reaaliaikainen maksuliikenne tuo mukanaan monia etuja, voi tietoturva olla huolenaihe. Uusimmissa palveluissa myös turvallisuus on huomioitu. Maksaja voi esimerkiksi selvittää jo ennen maksun tekoa, meneekö maksu sinne, minne sen pitää. Tämä lisää luottamusta ja varmuutta erilaisten huijausyritysten moninaistuessa jatkuvasti. Modernien palvelujen myötä petosten, virheiden ja väärinkäytösten riski itseasiassa vähenee, mikä on tärkeää tilitoimistojen ja heidän asiakkaidensa kannalta. Tilitoimistojen on asetettava etusijalle vahvat tietoturvakäytännöt varmistaakseen asiakkaidensa taloudellisen tiedon turvallisuuden, tässäkin modernit reaaliaikaiset maksuliikenteen palvelut puolustavat paikkaansa.

Reaaliaikaisuus tulee – olethan valmis

Reaaliaikainen maksuliikenne edustaa uudenlaista ajattelutapaa ja tärkeää kehityssuuntaa tilitoimistoissa. Nopeus, asiakaslähtöisyys, automaatio ja tietoturva ovat avainalueita, jotka vaativat uudelleenarviointia ja sopeutumista perinteisissä käytännöissä. Tilitoimistot, jotka omaksuvat nämä muutokset aktiivisesti, ovat paremmin valmistautuneet digitaalisen taloushallinnon tulevaisuuteen.

OP Yrityspankki on mukana Taloushallintoliiton tapahtumissa. Keskustelemme mielellämme kanssasi reaaliaikaisesta maksuliikenteestä. Voit myös olla yhteydessä omaan Osuuspankkiisi.

Eero Immonen
Senior Business Developer
OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki on Taloushallintoliiton yhteistyöjäsen.

Lue lisää aiheesta