Uutiset ja tiedotteet

Hovioikeuden ratkaisu tilitoimiston vahingonkorvausvastuusta työntekijän siirrettyä oikeudettomasti varoja asiakasyrityksen tililtä

Taloushallintoliittoon on tullut tilitoimistoilta ja juristeilta yhteydenottoja liittyen Vaasan hovioikeuden tuoreeseen ratkaisuun (tuomio nro 334 Diaarinumero S 21/824), jossa tilitoimisto velvoitettiin sopimusperusteisena vahingonkorvauksena korvaamaan tilitoimiston työntekijän asiakasyrityksen tililtä oikeudettomasti siirtämät varat. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Laadimme asiasta yhdessä sopimusoikeuden asiantuntijan kanssa vaikutusanalyysin, jossa avaamme sitä, miten asiaa kannattaa tarkastella tilitoimistojen toimeksiantosopimusten sekä niihin sisältyvien vastuunrajoitusten näkökulmasta. Toimitamme analyysin jäsenistöllemme, kun se on valmis.

Tapahtunut muistuttaa siitä, että kavallusten ehkäisyyn tulee panostaa myös tilitoimistoissa. Lisäksi alalla käytettyjen ohjelmistojen valmiuksia tällä saralla olisi syytä entisestään kehittää.

Ote päätöksestä Edilex.fi sivulla: