Palvelut

Taloushallintoliitto kehittää tilitoimistoalaa ja edistää hyvää taloushallintopalvelualan tapaa. Näiltä sivuilta saat tietoa, tukea ja työkaluja sen noudattamiseen.

Korkeatasoinen taloushallinnon palveluyritys tuottaa laadukasta palvelua ja oikeaa tietoa asiakkaille, viranomaisille sekä muille sidosryhmille. 

Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL-STA on ohjeistus toimia alan hyvän tavan mukaan..

Asiakkaalle tuotettujen palvelujen laatu pysyy hyvänä tai paranee ja palvelutoimintaa voidaan tehostaa ja valvoa yhtenäisillä työmenetelmillä ja riittävällä dokumentoinnilla. 

TAL-laatutyökalut on kattava valikoima työpapereita, lomakkeita ja kirjepohjia palvelun varmistamiseksi. Niiden käyttäminen on vapaaehtoista ja jokainen tilitoimisto voi valita itselleen sopivimman tavan varmistaa palvelunsa laatua. Osa työkaluista kuuluu vain Taloushallintoliiton jäsenilleen tarjoamaan palveluun.