Verkkokoulutus

Verkkokoulutus sisältää:

Tallenteet

7 verkko-​oppimismoduulista koostuva kokonaisuus. Kunkin moduulin kesto on noin 1,5 – 6 tuntia. Saat ohjeita ja vinkkejä tenttiin valmistautumiseen ja vastaustekniikkaan, harjoittelet tehtävien avulla ja opit tentin painopistealueiden keskeisen sisällön.

Voit opiskella omaan tahtiisi milloin tahansa. Valmennuksen sisällöt ovat verkko-​oppimisympäristössä käytössäsi maaliskuun alusta syksyn tenttipäivään saakka. Moduulit:

Tenttiin valmistautuminen (1 t 50 min) Valmentajana Eija Männistö

Saat vinkkejä tenttiin valmistautumisesta. Lisäksi käydään läpi aikaisempien vuosien tenttikysymysten rakennetta sekä sisältöä.

 • Työoikeuden ja palkanlaskennan osa-​alue yleisesti
 • Ennakkoperinnän ja sosiaalivakuuttamisen osa-​alue yleisesti
 • 3 kpl tallenteita
 • 3 kpl pdf-​aineistoja

Työsopimuslain keskeiset kohdat (3 t 31 min) Valmentajana Albert Mäkelä

Käydään läpi tentin kannalta olennaisia teemoja ja lainsäädännön sisältöä konkreettisesti ja PHT-​tenttikysymyksiin vastaamisen näkökulmasta.

 • Määräaikaiset työsopimukset
 • Koeaika
 • Liikkeen luovutus
 • Sairausajan palkka ja työstä poissaolot
 • Palkan maksuaika ja -​kausi
 • Lomauttaminen ja irtisanominen 
 • 6 kpl tallenteita
 • 1 kpl pdf-​aineistoja

Työaikalaki ( 2 t 15 min) Valmentajana Albert Mäkelä

Käydään läpi tentin kannalta olennaisia teemoja ja lainsäädännön sisältöä konkreettisesti ja PHT-​tenttikysymyksiin vastaamisen näkökulmasta.

 • Työajaksi luettava aika
 • Säännöllinen työaika ja työaikalain työaikajoustot
 • Lisä- ja ylityö
 • Lepoajat
 • 4 kpl tallenteita
 • 1 kpl pdf-​aineistoja

Vuosilomalaki (1 t 50 min) Valmentajana Albert Mäkelä

 • 4 kpl tallenteita
 • 1 kpl pdf-​aineistoja

Ennakoperintä (6 h 20min) Valmentajana Sari Wulff

Sisältää neljä isoa kokonaisuutta:

 • Luontois-​ ja henkilökuntaedut
 • Matkakustannusten korvaukset
 • Tulorekisteri-​ilmoittaminen sekä
 • Sosiaalivakuuttaminen ja ennakkoperintä. 
 • 4 kpl tallenteita
 • 4 kpl pdf-​aineistoa

Kansainväliset tilanteet (1 h 37min) Valmentajana Esa Johnsson

Käydään läpi mitä on hyvä tietää tentissä tilanteesta, kun työtekijä lähetetään ulkomaille tai kun komennus suuntautuu Suomeen.

 • Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
 • Kuuden kuukauden sääntö
 • Verosopimukset
 • Kustannusten korvaukset ulkomaankomennuksilla
 • Työnantajavelvoitteet  
 • Ulkomaankomennusten sosiaaliturva
 • Suomeen suuntautuvat työkomennukset
 • 4 kpl tallenteita
 • 1 kpl pdf-​aineistoa

Kysymysklinikat

3 x n. 2 h webinaaria kevään–alkusyksyn aikana, jossa kouluttajamme vastaavat osallistujien kysymyksiin tentin aiheista ja vastaustekniikasta sekä antavat vinkkejä luku-​urakan keskellä. Saat vahvistusta osaamiseesi ja voit varmistaa ymmärtäneesi hankalilta tuntuvat asia oikein! Ensimmäinen kysymysklinikka on keväällä 2023 ja toinen syyskuussa 2023.

Vanhat PHT-​tentit -​tenttiarkisto

Saat käyttöösi vuoden 2022 PHT-​tentin kysymykset ja mallivastaukset sähköisessä muodossa. Opit tenttikysymysten tyypilliset muodot, voit harjoitella vastaustekniikkaa ja testata osaamistasi omaan tahtiisi.

Hinta 995 € + ALV