Yrityksille

Kuvassa kasvavia kasveja
Yrittäjävähennys
Verovinkki 2022: Saat 5 %-yks. suuruisen yrittäjävähennyksen, jonka Verohallinto vähentää yritystulosta ennen kuin se jaetaan pääoma- ja ansiotulona verotettavaksi.
Päivärahat
Verovinkki 2022: Voit tehdä verohallinnon määrittämän verovapaan päivärahan suuruisen vähennyksen, kun teet työmatkan ns. tavanmukaisen toiminta-alueen ulkopuolelle.
Matkakustannukset
Verovinkki 2022: Voit vähentää kirjanpidossa ja verotuksessa kokonaismenoista yritystoimintaan kohdistuvat auton todelliset hankinta- ja käyttömenot.
Toimintavaraus
Verovinkki 2022: Toimintavarauksella liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi tasata verovuoden tuloa ja siirtää sitä verotettavaksi myöhemmän vuoden tulona.
Työterveyshuolto
Verovinkki 2022: Voit vähentää elinkeinotoiminnan menoina maksut itsellesi järjestämästä työterveyshuollosta, joka kuuluu Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon.