Palkka- ja henkilöstöhallinnon osaamispolut

Lahjat ja juhlat ennakkoperinnässä​
Osaat soveltaa lahjoihin ja juhlatilaisuuksiin liittyvissä käytännön tilanteissa oikeita verotusta, sosiaalivakuuttamista ja tulorekisteri-ilmoittamista koskevia normeja.
Lomautusprosessi
Lomautusprosessi käytännönläheisesti palkka- ja henkilöstöhallinnon ammatilaisille sekä yritysjohdolle.
Matkakustannusten korvausten erityiskysymyksiä
Saat vahvistusta oikeiden normien soveltamiseen ja tarkoituksenmukaisimpien toimintavaihtoehtojen valintaan matkakustannusten korvauskysymyksissä verotuksen, sosiaalivakuuttamisen ja tulorekisterin näkökulmasta.
Palkka ja työkorvaus verotuksessa
Milloin työstä saatua vastiketta pidetään palkkana, milloin työkorvauksena. Tämän koulutuksen jälkeen tunnistat tulkinnanvaraiset tilanteet ja hallitset niiden ratkaisemisessa sovellettavat periaatteet.