Henkilöstöhallinto, Työoikeus, Johtaminen ja kehittäminen

Johdon ja esihenkilöiden työoikeuskoulu

Tervetuloa mukaan ottamaan työsuhteiden hankalat tilanteet haltuun!

Johdon ja esihenkilöiden työoikeuskoulu on tarkoitettu johdolle ja kaikille esihenkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja toimia oikein työsuhteiden eri vaiheissa. Koulutusohjelmassa pureudutaan erityisesti niihin työoikeuden kohtiin, joissa virheitä tyypillisesti tapahtuu.

Saat kattavan ja käytännönläheisen opastuksen rajanveto- ja tulkintatilanteisiin sekä oikeisiin toimintatapoihin. Lisäksi pääset kysymään asiantuntijalta mieltäsi askarruttavat kysymykset.

Tämä koulutus sopii sinulle, kun

 • haluat syventää osaamistasi työsuhteen hankalissa tilanteissa perusasioista pidemmälle
 • haluat toimia oikein työntekijöiden kannalta mutta tiedostaa samalla oikeutesi työnantajana
 • haluat vahvistaa johtamisosaamista organisaatiossasi

Paketti sisältää:

 1. Tilisanomat-artikkelit: Johdatus työoikeuteen, Työsopimuslaki, Työaikalaki
 2. Etäkoulutus: Työsopimus ja työaikalaki – näin toimit oikein
 3. Tilisanomat-artikkeli: Vuosilomalaki
 4. Verkkokoulutus: Sairauspoissaolot työsuhteessa
 5. Etäkoulutus: Vuosilomat ja sairauspoissaolot – näin toimit oikein
 6. Etäkoulutus: Työsuhteen hankalat tilanteet – alisuoriutuminen ja epäasiallinen käytös
KLT-ylläpito

11 h, muu osaamisalue

PHT-ylläpito

11 h, ydinosaamisalue

TNT-ylläpito

11 h, muu osaamisalue

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Henkilöstöhallinto-osaaminen

Ammattilainen

Pakettiin kuuluvat seuraavat tuotteet:

 1. Työsopimus ja työaikalaki – näin toimit oikein
  Koulutukset | 11.09.2024 09:00
 2. Sairauspoissaolot työsuhteessa
  Verkkokoulutus
 3. Vuosilomat ja sairauspoissaolot – näin toimit oikein
  Koulutukset | 25.09.2024 09:00
 4. Työsuhteen hankalat tilanteet – alisuoriutuminen ja epäasiallinen käytös
  Koulutukset | 09.10.2024 09:00
Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

790€ (+ alv)

690€ (+ alv)

740€ (+ alv)

Hinta sisältää:

Hinta sisältää sähköisen koulutusmateriaalin.

Yleiset peruutusehdot

Ohjelma

OSIO I

Tilisanomat-artikkelit: Johdatus työoikeuteen, Työsopimuslaki, Työaikalaki (1,5 h)

 • Ensimmäisen osion lukupaketissa tutustut työoikeuden, työsopimuslain ja työaikalain perusteisiin. Saat kattavat perustiedot eri laeista ja niiden soveltamisesta.

OSIO II

Etäkoulutus: Työsopimus ja työaikalaki – esihenkilö, näin toimit oikein (2 h)

 • Etäkoulutuksessa syvennämme osaamistamme hankalissa työarjen tilanteissa ja opimme välttämään tyypilliset virheet työsopimukseen ja työaikalakiin liittyen.
 • Käsiteltäviä aiheivat ovat esimerkiksi: Mitä on työoikeus ja mistä työnantajan vastuut ja velvollisuudet muodostuvat? Mitkä ovat tyypilliset virheet työsopimuksessa?

OSIO III

Tilisanomat-artikkeli: Vuosilomalaki (0,5 h)

 • Työoikeuskoulun kolmannessa osiossa perehdymme vuosilomalain perusteisiin kattavan artikkelin kautta.

OSIO IV

Verkkokoulutus: Sairauspoissaolot työsuhteessa (3 h)

 • Sairauspoissaolot työsuhteessa -verkkokoulutuksesta saat kattavat perustiedot sairauspoissaoloihin liittyen.

Sisältö

 • Sairausajan palkka, työehtosopimukset ja eri työsuhdemuodot
 • Sairastumisesta ilmoittaminen ja luotettava selvitys
 • Oikeus sairausajan palkkaan
 • Oikeudet ja velvollisuudet sairauspoissaolon aikana
 • Toimenpiteet työhönpaluun edistämiseksi
 • Työkyvyttömyys irtisanomisperusteena ja syrjintäkielto
 • Sairauspoissaolojen käytännöt ja tietosuoja

OSIO V

Etäkoulutus: Vuosilomat ja sairauspoissaolot – esihenkilö, näin toimit oikein (2 h)

 • Viidennessä osiossa syvennymme vuosilomien ja sairauspoissaolojen haastaviin tilanteisiin. Käymme läpi haastavia poissaolotilanteita ja erityiskysymyksiä kuten sitä, milloin sairausajan palkkaa ei tarvitse maksaa.
 • Käymme läpi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

  Miten vuosilomista voi sopia ja millaiset reunaehdot laki asettaa? Mitkä ovat oikeat toimintatavat ja työnantajan oikeudet? Miten sairauspoissaoloja hallitaan oikein työsopimuslain kannalta?

OSIO VI

Etäkoulutus: Työsuhteen hankalat tilanteet – alisuoriutuminen ja epäasiallinen käytös (2 h)

 • Työoikeuskoulun viimeisessä osiossa perehdytään työsuhteen hankaliin tilanteisiin ja niiden oikeanlaiseen hoitamiseen.
 • Saat vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

  Miten toimit alisuoriutumistilanteessa? Miten puutut epäasialliseen käytökseen? Milloin voit päättää työsuhteen näillä perustein ja miten se käytännössä tehdään? Miten voit muuttaa työsuhteen ehtoa?

Kysy lisää

Kouluttajat:

Albert Mäkelä

Albert Mäkelä

Työ- ja yrityslainsäädännön asiantuntija, OTM

OTM Albert Mäkelä työskentelee työ- ja yrityslainsäädännön asiantuntijana Suomen Yrittäjät ry:n palveluksessa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus työlainsäädännöstä ja sen valmistelusta. Albert on toiminut myös pitkään kouluttajana työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.