Palkkahallinto, Henkilöstöhallinto

Etätyö kansainvälisissä tilanteissa

Tulossa

Tämä koulutus on kahden kouluttajan mielenkiintoinen yhteisluento, jossa keskustellaan käytännön tasolla etätyöpolitiikasta- ja prosessista, Suomesta ulkomaille ja Suomeen suuntautuvien etätyötilanteiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan kiinteän toimipaikan syntymisen riskejä, Nomad-viisumeita ja työlupia maailmalla. Koulutuksen aikana saat mm. vastauksen kysymykseen ”Mitä etätyöpolitiikkaa ja prosessia suunniteltaessa tulee huomioida?”.

Tämä koulutus kuuluu myös Palkka- ja henkilöstöhallinnon kansainvälisten tilanteiden erikoistumisohjelman kuusiosaiseen koulutuskokonaisuuteen. Voit ilmoittautua ohjelman yksittäisiin osiin tai koko koulutusohjelmaan.

Osallistumismuoto

Etätoteutus

Alkaa

Huhtikuu 2025

KLT-ylläpito

3 h, muu osaamisalue

PHT-ylläpito

3 h, ydinosaamisalue

TNT-ylläpito

3 h, muu osaamisalue

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Henkilöstöhallinto-osaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Hinta sisältää:

Hinta sisältää sähköisen luentoaineiston sekä verkossa tehtäviä monivalintatehtäviä mallivastauksineen.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Luennoitsijat käyvät yhdessä läpi uusimpia kansainväliseen etätyöhön liittyviä trendejä sekä säännöksiä verotukseen, sosiaaliturvaan ja työlupiin liittyen. Osallistuja saa mielenkiintoisen ja ajantasaisen paketin tämän hetken käytännöistä ja säännöistä sekä pääsee kuulemaan miten pörssiyhtiö Metso hoitaa kansainvälisiä etätyökäytäntöjä. Luennon jälkeen osallistuja osaa tärkeimmät etätyöhön liittyvät riskit ja velvoitteet sekä pystyy laaja-alaisesti neuvomaan omaa asiakaskuntaansa.

Ohjelma

Aikataulu

08:50–09:00 Yhteyksien testaus

09:00–12:00 Luento

Ohjelma

Mitä etätyöpolitiikkaa ja prosessia suunniteltaessa tulee huomioida?

  • Käytännön esimerkkinä Metson etätyöpolitiikka ja prosessi 

Suomesta etätyöhön ulkomaille – työntekijän verotus ja työnantajavelvoitteet

  • Nomad-viisumit/työluvat
  • Kiinteän toimipaikan syntyminen työskentelyvaltioon

Ulkomailta Suomeen – työntekijän verotus ja työnantajavelvoitteet

  • Voiko etätyö synnyttää kiinteän toimipaikan Suomeen?

Sosiaaliturva etätyössä

  • EU/ETA-alue
  • Sosiaaliturvasopimusmaat
  • Muut maat

Kysy lisää

Tämä tuote kuuluu myös kokonaisuuteen:

"Molemmat kouluttajat osaavat ryydittää luentoja esimerkeillä elävästä elämästä, jolloin vaikea teoria selkeytyy."

Kouluttajat:

Anna-Leena Rautajuuri

Anna-Leena Rautajuuri

johtava veroasiantuntija

Anna-Leena Rautajuuri toimii henkilöasiakkaiden tuloverotuksen johtavana veroasiantuntijana Verohallinnossa Etelä-Suomen verotoimisto 2:ssa. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus verotukseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluvat muun muassa kansainvälisiin työskentelytilanteisiin liittyvät verotus- ja ennakkoperintäkysymykset. Ennen Verohallintoa hän työskenteli noin 13 vuoden ajan KPMG:llä veroasiantuntijana ja on itsekin ollut ulkomaankomennuksella Ruotsissa vuonna 2007. Anna-Leena on toiminut luennoitsijana PHT-asiantuntijaohjelmassa jo usean vuoden ajan ja kouluttaa säännöllisesti sekä kotimaiseen että kansainväliseen henkilöverotukseen liittyvistä aiheista.

Esa Johnsson

Esa Johnsson

KTM, Manager

Esa Johnsson on kouluttanut pitkään Taloushallintoliitossa kansainvälisistä asioista. Hän johtaa vuosittain useiden satojen ulkomaankomennusten toteutusta Metso Outotecin kansainvälisiä komennuksia hoitavassa tiimissä. Ennen Metso Outotecille siirtymistä hän toimi yli vuosikymmenen ajan yritysmaailman konsulttina KPMG:llä ja PwC:llä avustaen yritysten ulkomaankomennuksiin liittyvissä kysymyksissä. Esa Johnsson on myös itse työskennellyt pitkään ulkomailla, veroasioissa USA:ssa pari vuotta sekä Ulkoministeriön palveluksessa Thaimaassa viiden vuoden ajan.