Yritysjuridiikka, Henkilöstöhallinto, Liiketoiminta

Kilpailukiellot ja liikesalaisuudet työsuhteessa

Koulutuksessa opit, miten työntekijän sivutoimia ja kilpailevaa toimintaa kohdellaan lainsäädännössä ja miten työnantaja voi suojata liikesalaisuuksiaan.

Koulutuksessa käsitellään kattavasti työsopimuslain kilpailevan toiminnan kiellon ja kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn sisältöä ja siihen liittyvää oikeuskäytäntöä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi liikesalaisuuksien eri lakeihin perustuva suoja.

Lakisääteisen suojan lisäksi kilpailevaa toimintaa voidaan rajoittaa ja liikesalaisuuksia suojata erilaisilla sopimuksilla. Sopimusten osalta koulutuksessa käsitellään kilpailukieltosopimuksien, houkuttelukiellon ja salassapitosopimuksen välistä suhdetta ja niitä koskevaa sääntelyä. Myös eri sopimusten tyypilliset piirteet tulevat tutuksi.

Koulutus sopii palkka- ja henkilöstöhallinnon ammatilaisille, yritysjohdolle, esihenkilöille ja HR-päälliköille.

KLT-ylläpito

1 pv, muu osaamisalue

PHT-ylläpito

1 pv, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Ammattilainen

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Henkilöstöhallinto-osaaminen

Ammattilainen

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

270€ (+ alv)

230€ (+ alv)

230€ (+ alv)

Hinta sisältää:

Hinta sisältää ideot, tehtäviä mallivastauksineen sekä ladattavan koulutusmateriaalin.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Koulutuksessa käsitellään myös 1.1.2022 voimaan tulleen kilpailukieltosopimuksia koskevan lakimuutoksen sisältö seikkaperäisesti.

Muutoksella laajennetaan korvausvelvollisuus koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Siirtymäajan jälkeen korvausvelvollisuutta sovelletaan myös takautuvasti ennen 1.1.2022 tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin.

Koulutukseen kannattaa varata noin 6 tuntia. Koko koulutusta ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Koulutus koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän asiakokonaisuuden. Oppimistasi tukevat käytännönläheiset esimerkit ja tehtävät malliratkaisuineen.

Kouluttaja on työoikeuteen erikoistunut lakimies, jolla on pitkä palkkahallintoalan koulutuskokemus. Kouluttaja on myös osallistunut liikesalaisuuslain ja kilpailukieltosopimuksia koskevan lakimuutoksen valmisteluun.

 • Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Saat tunnukset verkkokoulutusympäristöön heti ostettuasi verkkokoulutuksen
 • Pääset aloittamaan opiskelun heti
 • Verkkokoulutus on käytössäsi 32 päivää
 • Voit katsoa videot useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi
 • Jos olet opiskellut verkkokoulutuksillamme jo aikaisemmin, pääset kirjautumaan aikaisemmilla tunnuksillasi
 • Jos olet unohtanut tunnuksesi, voit pyytää uuden salasanan kirjautumissivuilta
 • Verkkokoulutusympäristön kirjautumissivu: https://my.priimalms.com/ns/taloushallintoliitto

Sisältö

Koulutus sisältää kuusi osa-aluetta:

 1. Kilpailevan toiminnan kielto työsuhteessa
 2. Kilpailukieltosopimus ja houkuttelukielto
 3. Korvausvelvollisuus kaikkiin kilpailukieltosopimuksiin (lakimuutos 1.1.2022)
 4. Liikesalaisuuksien lakisääteinen suoja
 5. Työntekijän salassapitovelvoitteet ja salassapitosopimukset
 6. Tehtävät

Koulutus julkaistu 11/2021.

Lue lisää verkkokoulutuksista Kysy lisää

Kouluttajat:

Albert Mäkelä

Albert Mäkelä

lainopillinen asiamies