Yritysjuridiikka, Henkilöstöhallinto, Liiketoiminta

Kilpailukiellot ja liikesalaisuudet työsuhteessa

Koulutuksessa opit, miten työntekijän sivutoimia ja kilpailevaa toimintaa kohdellaan lainsäädännössä ja miten työnantaja voi suojata liikesalaisuuksiaan.

Koulutuksessa käsitellään kattavasti työsopimuslain kilpailevan toiminnan kiellon ja kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn sisältöä ja siihen liittyvää oikeuskäytäntöä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi liikesalaisuuksien eri lakeihin perustuva suoja.

Lakisääteisen suojan lisäksi kilpailevaa toimintaa voidaan rajoittaa ja liikesalaisuuksia suojata erilaisilla sopimuksilla. Sopimusten osalta koulutuksessa käsitellään kilpailukieltosopimuksien, houkuttelukiellon ja salassapitosopimuksen välistä suhdetta ja niitä koskevaa sääntelyä. Lisäksi käsitellään eri sopimusten tyypillisiä piirteitä. Koulutuksessa käsitellään myös kilpailukieltosopimuksiin liittyvää korvaussääntelyä seikkaperäisesti.

Koulutus sopii palkka- ja henkilöstöhallinnon ammatilaisille, yritysjohdolle, esihenkilöille ja HR-päälliköille.

KLT-ylläpito

4 h, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

4 h, ydinosaamisalue

TNT-ylläpito

4 h, ydinosaamisalue

Talousosaaminen

Ammattilainen

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Henkilöstöhallinto-osaaminen

Ammattilainen

Osallistumismuoto Verkkokoulutus

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

280€ (+ alv)

240€ (+ alv)

240€ (+ alv)

Hinta sisältää:

Hinta sisältää ideot, tehtäviä mallivastauksineen sekä ladattavan koulutusmateriaalin.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Kouluttaja on työoikeuteen erikoistunut lakimies, jolla on pitkä palkkahallintoalan koulutuskokemus. Kouluttaja on myös osallistunut liikesalaisuuslain ja kilpailukieltosopimuksia koskevan lakimuutoksen valmisteluun.

Koulutukseen kannattaa varata noin 6 tuntia. Koko koulutusta ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Koulutus koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän asiakokonaisuuden. Oppimistasi tukevat käytännönläheiset esimerkit ja tehtävät malliratkaisuineen.

  • Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin kun sinulle parhaiten sopii

  • Ostettuasi verkkokoulutuksen, saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen
  • Saat pääsyn verkkokoulutukseen heti

  • Löydät ostamasi verkkokoulutukset OmaTAL-sivuiltasi: https://taloushallintoliitto.fi/oma-tal/koulutukset/omat-verkkokoulutukset/

  • Voit katsoa videot ja tehdä tehtävät useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi

Ohjelma

Koulutuksessa on viisi osa-aluetta:

  1. Kilpailevan toiminnan kielto työsuhteessa
  2. Kilpailukieltosopimus ja houkuttelukielto
  3. Korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksista
  4. Liikesalaisuuksien lakisääteinen suoja
  5. Työntekijän salassapitovelvoitteet ja salassapitosopimukset

Koulutus on julkaistu helmikuussa 2023.

 

Lue lisää verkkokoulutuksista Kysy lisää

"Tietoa tuli laajasti, kurssin pystyi suorittamaan silloin kuin se itselle parhaiten sopi. Esiintyjä oli selkeä ja materiaalit hyvät."

Kouluttajat:

Albert Mäkelä

Albert Mäkelä

lainopillinen asiamies